Skip to main content

Search

Van molecuul tot medicijn

Van molecuul tot medicijn
  • Ontwikkeling van molecuul tot medicijn

De ontdekking, ontwikkeling en het op de markt brengen van een nieuw geneesmiddel neemt jaren in beslag. Gemiddeld duurt het traject van molecuul tot medicijn twaalf tot veertien jaar. Het is niet alleen een langdurig, maar ook een risicovol en kostbaar traject, zonder garantie op succes.

Actieve stoffen

In het basisonderzoek speuren onderzoekers naar een doelwit (‘target’), meestal een defect eiwit. De uitdaging is om precies dat molecuul te vinden dat op een veilige en efficiënte manier het gezochte effect kan bereiken. In de preklinische ontwikkelingsfase, de fase voordat het kandidaat-geneesmiddel bij mensen wordt getest, worden de meest veelbelovende moleculen zowel op cellulair niveau (in vitro) als in levende proefdieren (in vivo) verder onderzocht. Alleen de meest succesvolle actieve stoffen maken kans om het tot kandidaat-geneesmiddel te schoppen.

Klinisch onderzoek

Is het kandidaat-geneesmiddel dat werd geselecteerd, voldoende veilig om op mensen te worden getest? Dan starten de klinische studies bij gezonde vrijwilligers (fase 1), gevolgd door studies bij kleine groepen patiënten (fase 2) en grotere groepen patiënten (fase 3). Daarbij zijn vooral de veiligheid en doeltreffendheid van de actieve stof doorslaggevend, evenals hoe die zich in het lichaam gedraagt (opname, verdeling, uitscheiding). Pas na de indiening van een vaak zeer uitgebreid dossier bij de bevoegde autoriteiten en de goedkeuring ervan kan een geregistreerd geneesmiddel op de markt worden gebracht. In dat registratiedossier zitten alle cruciale gegevens uit het voorafgaande basis-, preklinisch en klinisch onderzoek.

Productie en distributie

Om het geneesmiddel zo snel mogelijk op de markt te kunnen brengen draait  productie op volle toeren. De medische wereld wordt intussen ingelicht over het nieuwe medicijn en met de overheid wordt over de prijs en vergoeding gesproken. Zodra alles rond is, kan het geneesmiddel worden gedistribueerd via de groothandel en apotheek. Het spreekt voor zich dat de veiligheid van het geneesmiddel nog nauwgezet gevolgd wordt nadat het de patiënt heeft bereikt en dat eventueel aanvullend klinisch onderzoek(fase 4) wordt uitgevoerd.

Meer over de ontwikkeling van een geneesmiddel vindt u hier