Skip to main content

Search

Janssen in Breda en Woerden

Janssen in Breda

 

Het werk van Janssen in Nederland bestrijkt bijna alles wat bij het maken van geneesmiddelen komt kijken: van onderzoek tot ziektepreventie en van de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen tot de productie, marketing en verkoop ervan. Dit doen we op verschillende locaties. Vanuit onze vestiging in Breda coördineren we alle activiteiten die komen kijken bij de verkoop van Janssen-geneesmiddelen in Nederland.

Patiënt centraal

Onze geneesmiddelen moeten in de eerste plaats beschikbaar zijn voor de patiënten die ze nodig hebben. Goede informatievoorziening voor patiënten en zorgverleners is daarbij essentieel. We verzorgen dit onder andere via ons Customer Service Center en een gespecialiseerde afdeling voor medische informatievoorziening. Om onze geneesmiddelen beschikbaar te maken overleggen we veel met verzekeraars, ziekenhuizen en de overheid.

Om bij te dragen aan relevante oplossingen voor onvervulde medische behoeften zetten we patiënten en hun naaste omgeving centraal: zij kennen de gevolgen van hun ziekte of aandoening immers het beste. Vanuit Breda coördineren we onze samenwerkingen met patiëntenorganisaties. Deze samenwerkingen kunnen verschillende vormen hebben: van het organiseren van een rondetafelgesprek met politici, journalisten en patiënten over de problemen rond hiv in Nederland, tot het ontwikkelen van een betrouwbaar meetinstrument waarmee psoriasispatiënten zelf de ernst van hun symptomen en klachten kunnen registreren.

Geneesmiddelen van de hoogste kwaliteit

De geneesmiddelen van Janssen zijn gebaseerd op gedegen wetenschappelijk onderzoek en voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen. Ook nadat een geneesmiddel op de markt komt, blijven we volgen hoe onze geneesmiddelen in de praktijk gebruikt worden. Bij Janssen houden we ons daarom bezig met klinisch onderzoek, het op de markt krijgen van onze geneesmiddelen, geneesmiddelenbewaking (het registreren, melden, beoordelen en begrijpen van bijwerkingen), naleving van wet- en regelgeving en industriële standaarden, en kwaliteitsbewaking.

Ten slotte voeren we in Breda ook de ondersteunende activiteiten uit, die nodig zijn om geneesmiddelen te kunnen blijven ontwikkelen, produceren en beschikbaar maken. Hierbij kun je denken aan accountmanagement, communicatie, financiën, juridische zaken en HR.

Janssen in Nederland

Benieuwd naar onze activiteiten in de andere vestigingen van Janssen in Nederland? Lees over Janssen Vaccines en Janssen Biologics in Leiden.

 

 

 

EM-26237