Skip to main content

HĽADAŤ

Kariéra

Kariéra

Máte záujem o vzrušujúcu a hodnotnú profesionálnu budúcnosť?

Spoločnosť Janssen je skvelým miestom pre budovanie kariéry!

AKTUÁLNE - prehľad ponúkaných pracovných príležitostí na tomto odkaze.

 

Prečo pracovať v našej spoločnosti?

V našej vzrušujúcej a dynamickej firemnej kultúre, ktorá neustále vyhľadáva nové výzvy, budete mať úspech a sami nezávisle prispejete k úspechom spoločnosti. V kooperatívnej a otvorenej klíme, ktorá vládne v spoločnosti Janssen, máte najlepšiu šancu na atraktívnu a dlhodobú profesionálnu budúcnosť.

Ako člen nášho globálneho tímu si budete užívať skvelé pracovné podmienky a kvalitné sociálne benefity, ktoré sú potrebnými stimulmi pre výkonovo orientovanú kultúru.

V spoločnosti Janssen budete spolupracovať s jednou z vedúcich celosvetových výskumných farmaceutických spoločností. Budete osobne prispievať k zlepšovaniu zdravia a kvality života pacientov a ich najbližších a najdrahších prostredníctvom inovatívnych produktov, informácií a služieb.

 
Čo môžete očakávať v spoločnosti Janssen ?

Ste pripravení prevziať zodpovednosť? Potom sme tu práve pre vás. V spoločnosti Janssen nájdete výzvy, ktoré vás budú stimulovať a napĺňať, či už ste začiatočníci, alebo tí, ktorí majú odborné skúsenosti z rôznych prostredí.

Chceme, aby ste boli pozitívni a nadšení pre váš odborný rast. S nami nepôjdete štandardizovanou, prísne predpísanou kariérnou cestou. Namiesto toho vám pomôžeme vytvoriť si individuálny kariérny plán s jasným zmyslom pre dosiahnutie cieľa. Snažíme sa o to, aby vaša osobná hrdosť prameniaca z vášho individuálneho prínosu bola zharmonizovaná s našimi korporátnymi cieľmi.

Ochota skúmať nové prístupy, chopiť sa príležitostí a získavať poznatky je základným kameňom našej korporátnej kultúry. Monitorujeme pokrok jednotlivca a zapĺňame vedúce pozície predovšetkým z vlastných radov. Váš úspech závisí výlučne od vašich osobných zásluh a výkonov.

 
Prečo tu radi pracujeme?

Je prirodzené, že všetci pracujeme kvôli tomu, aby sme si zarobili na živobytie, ale existuje veľa iných dôvodov, prečo by ste sa mohli chcieť pridať práve k nám. Zdravá rovnováha medzi prácou a osobným životom je podstatná pre vašu trvalú pohodu.

Chápeme, že náš úspech závisí od toho, že vám budeme poskytovať prosperujúce prostredie: otvorený a čestný prístup, tímové pracovné postupy a cieľovo orientovaná a produktívna spolupráca.

Nech je už vaša úloha akákoľvek, to, že pracujete v tejto inovatívnej a výskumnej farmaceutickej spoločnosti znamená, že ste povinní zabezpečovať, aby naši pacienti dostávali liečbu a lieky, ktoré potrebujú. Toto je zmysluplný a hodnotný pocit – prispievať k záchrane ľudských životov a k tomu, aby sa ľudia cítili lepšie. Spoločnosť Janssen ponúka cenné príležitosti pre osobné naplnenie a kariérny rozvoj.

 
Osobný rozvoj v spoločnosti Janssen

Stimulovať sám seba znamená zdokonaľovať sa. „Každý, kto sa prestal zdokonaľovať, prestal byť dobrý.“ Spoločnosť Janssen chce prijímať iba tých najlepších.

Permanentný rozvoj našich zamestnancov je kľúčovým konkurenčným faktorom, ktorý prispieva k dosahovaniu našich obchodných cieľov. Spoločnosť Janssen poskytuje viac ako len kurzy a programy. Ponúkame ďalšie školenia pre špecialistov, individuálne rozvojové programy pre budúcich manažérov a individuálne a tímové školiace programy.

Podporujeme vaše individuálne vzdelávacie procesy tak, aby sa vaše ambície stali skutočnosťou.

 
Rozmanitosť a začlenenie sa v spoločnosti Janssen

Rozmanitosť je prirodzenou súčasťou globálnej firemnej kultúry v celej spoločnosti Janssen. Je kľúčová pre nadšenie našich ľudí pre zlepšovanie zdravia a pohody ľudí po celom svete. Náš záväzok voči rozmanitosti a začlenenia sa je hlboko zakorenený v našich hodnotách a doložený množstvom programov a aktivít našich spoločností.

V našej spoločnosti združujeme rozmanité osobné zručnosti a kvality. Sme si vedomí, že vekové a rasové rozdiely, rozdielnosť pohlaví, národnosti, sexuálnej orientácie, rozdiely vo fyzických schopnostiach, spôsobe myslenia a zázemí obohacujú naše pracovné prostredie.

Veríme, že pre náš úspech je podstatné upútanie zamestnancov, rozvíjanie a udržiavanie základne zamestnancov, ktorá odráža rozmanitosť našich zákazníkov. Zároveň veríme, že úspech závisí od vzťahov s rozmanitými profesionálnymi a pacientskymi organizáciami, občianskymi skupinami a dodávateľmi.

V spoločnosti Janssen pokrok závisí od schopnosti, výkonnosti a zanietenia. Vytvárame podporné prostredia, ktoré pomáhajú novým zamestnancom cítiť sa ako doma, pričom podporujeme záväzok všetkých našich zamestnancov voči organizácii a voči sebe navzájom.

Pozrite si naše pracovné príležitosti a zistíte viac.