Skip to main content

HĽADAŤ

PRODUKTY

Ak nás chcete informovať o akejkoľvek skúsenosti s našim liečivom, či máte otázku týkajúcu sa nášho liečiva, kontaktujte nás, prosím, na telefónnom čísle 232 408 400, alebo pošlite otázku online formulárom.

PRODUKTY NA SLOVENSKU

 
Filter
A
 

AKEEGA

(abirateronum/niraparibum)
Späť na začiatok
C
 

CARVYKTI

(ciltakabtagén-autoleucel)
 

CONCERTA

(Methylphenidati hydrochloridum)
Späť na začiatok
D
 

DACOGEN

(Decitabinum)
 

DARZALEX

(Daratumumabum)
Späť na začiatok
I
 

IMBRUVICA

(Ibrutinibum)
 

INTELENCE

(Etravirinum)
 

INVEGA

(Paliperidonum)
Späť na začiatok
J
 

JCOVDEN

(Ad26.COV2-S [rekombinantná])
Späť na začiatok
M
 

MVABEA

(MVA BN Filo [rekombinantná])
Späť na začiatok
R
 

REKAMBYS

(Rilpivirinum)
 

REZOLSTA

(Darunavirum/Cobicistatum)
 

RISPERDAL CONSTA

(Risperidonum)
 

RYBREVANT

(Amivantamabum)
Späť na začiatok
S
 

SIRTURO

(Bedaquilinum)
 

SPORANOX

(Itraconazolum)
 

SPRAVATO

(Esketaminum)
 

STAYVEER

(bosentanum)
 

STELARA

(Ustekinumabum)
 

SYMTUZA

(darunavirum/cobicistatum/emtricitabinum/tenofovirum alafenamidum)
Späť na začiatok
T
 

TALVEY

(talquetamab)
 

TECVAYLI

(teclistamabum)
 

TOPAMAX

(Topiramatum)
 

TRACLEER

(Bosentanum)
 

TREMFYA

(Guselkumab)
 

TREVICTA

(Paliperidoni palmitas)
Späť na začiatok
Z
 

ZABDENO

(Ad26.ZEBOV-GP [rekombinantný])
 

ZAVESCA

(Miglustatum)
 

ZYTIGA

(Abirateronum)
Späť na začiatok