Skip to main content

HĽADAŤ

PRODUKTY

Ak nás chcete informovať o akejkoľvek skúsenosti s našim liečivom, či máte otázku týkajúcu sa nášho liečiva, kontaktujte nás, prosím, na telefónnom čísle 232 408 400, alebo pošlite otázku online formulárom.

PRODUKTY NA SLOVENSKU

 
Filter
C
 

CAELYX

(Doxorubicini hydrochloridum)
 

CONCERTA

(Methylphenidati hydrochloridum)
Späť na začiatok
E
 

EDURANT

(Rilpivirinum)
 

ERLEADA

(ERLEADA)
 

EVRA

(Ethinylestradiolum / Norelgestrominum)
Späť na začiatok
S
 

SIRTURO

(Bedaquilinum)
 

SPORANOX

(Itraconazolum)
 

STAYVEER

(bosentanum)
 

STELARA

(Ustekinumabum)
 

SYMTUZA

(darunavirum/cobicistatum/emtricitabinum/tenofovirum alafenamidum)
Späť na začiatok