Skip to main content

HĽADAŤ

Title

Transparentná spolupráca

Zverejnenie informácií o transparentnej spolupráci so zdravotníckymi organizáciami a pracovníkmi
 
 

Pre zobrazenie informácií kliknite na uvedené odkazy:


Účelom zverejnenia prevodov hodnôt ich príjemcom je oznámenie o hodnotách (peňažných alebo nepeňažných) poskytnutých zdravotníckym pracovníkom / zdravotníckym organizáciám, s ktorými má naša spoločnosť vzťah alebo s nimi spolupracuje, a to s ohľadom na naplnenie cieľov a ustanovení obsiahnutých v Etickom kódexe AIFP. Zverejnenia na individuálnej báze sú realizované na základe súhlasu príjemcov hodnôt s takýmto zverejnením. Predmetné zverejnenie však v sebe neobsahuje povolenie pre návštevníkov týchto stránok vykonávať následné spracúvanie zverejnených osobných údajov zdravotníckych pracovníkov. Pre správne porozumenie obsahu údajov zverejnených na tejto webovej stránke odkazujeme na metodickú príručku, ktorá vysvetľuje význam a obsah zverejňovaných prevodov hodnôt.