Skip to main content

HĽADAŤ

Spolupráca s pacientskymi organizáciami

Spolupráca s pacientskymi organizáciami

Pre spoločnosť Janssen sú potreby pacientov kľúčovým faktorom.

Prostredníctvom spolupráce s pacientskymi organizáciami zisťujeme potreby pacientov za účelom zvyšovania kvality ich života.

  • Podporujeme ich aktivity, ktorých cieľom je prevencia, šírenie povedomia o ochoreniach a možnostiach liečby.
  • Vytvárame s nimi partnerský vzťah založený na vzájomnom rešpekte, otvorenom dialógu, integrite a nezávislosti.

Spoločnosť Janssen podporuje transparentnosť vzťahov s pacientskymi organizáciami a ostatnými partnermi.

Veríme, že otvorená komunikácia je prínosom pre všetkých, pretože demonštruje náš jediný cieľ: zvyšovanie kvality v oblasti medicíny a zdravotnej starostivosti.