Skip to main content

HĽADAŤ

O NÁS

O NÁS

Počas posledného polstoročia sme zjednotili skupinu inovatívnych farmaceutických spoločností, ktoré spája spoločné poslanie: pomenovať a riešiť niektoré z najdôležitejších medicínskych požiadaviek našej doby.

Spoločnosť Janssen sa zameriava na vývoj prelomových liečebných metód v terapeutických oblastiach:

  1. Imunológia
  2. Infekčné ochorenia
  3. Neuropsychiatria
  4. Onkológia
  5. Kardiovaskulárne a metabolické ochorenia

Naše produktové portfólio ponúka riešenia aj pre ostatné významné oblasti ľudského zdravia.

Patríme do korporácie Johnson & Johnson a v súčasnosti zamestnávame 40 000 zamestnancov na 5 kontinentoch sveta. Náš objem investícií do výskumu a vývoja dosahuje ročne približne 4,5 miliárd USD. Spoločnosť patrí medzi Top 10 firiem vo veľkosti predajov.

V regióne EMEA (Európa, Stredný Východ a Afrika) máme zastúpenie vo vyše 30 krajinách a zamestnávame viac ako 14 000 zamestnancov. Naše investície do výskumu a vývoja v tvoria ročne 1,5 miliárd eur. Pomáhame ľuďom - využívame naše vedomosti a zdroje, vkladáme silu a nádej do vedy, aby sme predĺžili život a zvýšili jeho kvalitu.

V spoločnosti Janssen využívame vedecké poznatky a pomáhame pacientom na celom svete.

 

Vývoj spoločnosti

Firma Janssen nesie meno po významnom belgickom vedcovi a farmakológovi. Paul Janssen, spolu so svojim tímom bádateľov, dosiahol prelomový úspech vo vyvinutí lieku na liečbu schizofrénie. Jeho spoločnosť, Janssen Pharmaceutica, sa stala v roku 1961 členom americkej skupiny Johnson & Johnson.

V roku 1959 sa súčasťou Johnson & Johnson stala aj švajčiarska firma CILAG AG.

V Slovenskej republike začala spoločnosť CILAG AG pôsobiť v roku 1991. Samotná firma Janssen Pharmaceutica N.V. zahájila na Slovensku svoju činnosť o dva roky neskôr. V roku 1995 vzniká spojením týchto dvoch firiem spoločnosť Janssen-Cilag.

Farmaceutický segment skupiny Johnson & Johnson dnes nesie jednotný názov Janssen. V Slovenskej republike je súčasťou spoločnosti Johnson & Johnson, s.r.o. so sídlom v Bratislave. V súčasnosti Janssen zamestnáva 35 zamestnancov.

 

Vízia

Do roku 2020 bude svet zdravotnej starostlivosti charakterizovaný informovanými a akcieschopnými pacientmi, ktorí chcú prístup k najlepšej dostupnej liečbe za prijateľnú cenu. Nové terapeutické riešenia pre nenaplnené medicínske potreby budú rozvíjané prostredníctvom partnerstiev so zástupcami priemyslu, akademickej obce, vlády, odborníkov z oblasti zdravotnej starostlivosti a pacientov.

V takomto prostredí bude spoločnosť Janssen EMEA na čele fundamentálnej zmeny spôsobu, akým sa pristupuje k ochoreniam.

V rámci nášho pevného záväzku voči pacientom budeme budovať inovatívne, integrované riešenia zdravotnej starostlivosti, ktoré obnovia a zvýšia kvalitu života, pričom budeme vytvárať ekonomickú hodnotu pre spoločnosť a našu firmu.

Tento cieľ dosiahneme prostredníctvom toho, že budeme pracovať bok po boku s partnermi z oblasti zdravotnej starostlivosti a stavať na talente našich ľudí.

 

Hodnoty nášho kréda využívame ako náš morálny kompas.

Budeme vyvíjať udržateľné, integrované riešenia zdravotnej starostlivosti prostredníctvom spolupráce s pacientmi, lekármi a ostatnými partnermi, vychádzajúc pritom z partnerstiev postavených na dôvere a transparentnosti. Budeme naďalej investovať do našich ľudí, aby mohli realizovať svoj osobný rast a budeme naďalej do budúcnosti vytvárať lídrov.