Skip to main content

HĽADAŤ

Infekčné ochorenia - hepatitída C, HIV

Infekčné ochorenia - hepatitída C, HIV

Svetový dopyt po antibiotikách je stále vysoký z dôvodu rastúcej rezistencie a zvýšeného rizika závažných infekcií ako u pacientov s oslabenou imunitou, tak i u starnúcej populácie. Našim cieľom je pretvárať ľudské životy a zlepšovať verejné zdravie prostredníctvom boja proti infekčným ochoreniam po celom svete.

V tomto zmysle kladieme pevné základy v oblasti vedy a inovatívneho myslenia s cieľom prinášať prelomové riešenia pre kľúčové nenaplnené medicínske potreby v oblastiach ako sú HIV, tuberkulóza, hepatitída typu C a antibiotiká na závažné ochorenia. Sme priekopníkmi unikátnej spolupráce pri vývoji portfólia riešení pozostávajúceho z účinnejších liekov, preventívne liečby, diagnostík a biomarkerov na rozlišovanie medzi rôznymi podtypmi ochorenia.

Život na pokraji

Ochorenie AIDS zabilo k dnešnému dňu 25 miliónov ľudí, čím sa stalo jednou z najničivejších pandémií v histórii. Toto ochorenie spôsobuje vírus HIV, ktorý napáda bunky imunitného systému, a tým vystavuje chorých život ohrozujúcim infekciám. Vírus HIV sa vpisuje do DNA bunky tak, že bunka samotná vyrába vírusy. HIV je slabší korektor ako sú vaše vlastné bunky a často kopíruje svoju DNA nesprávne, takže nové vírusy sa dosť líšia od tých pôvodných. Dôvodom je skutočnosť, že vírus HIV sa neustále mení, takže je ťažké bojovať s ním.

Chyba v systéme

Jedna tretina svetovej populácie je v súčasnosti nakazená baktériou, ktorá spôsobuje tuberkulózu (TB), pričom každý infikovaný človek má 10% pravdepodobnosť, že sa počas jeho života uňho rozvinie tuberkulóza (TB). Ohrození sú najmä ľudia s oslabeným imunitným systémom , u ktorých je najväčšia pravdepodobnosť, že sa u nich rozvinie toto často smrteľné pľúcne ochorenie. U pacientov s AIDS je napríklad desaťkrát vyššia pravdepodobnosť, že u nich prepukne tuberkulóza, pričom často žijú v rozvojových krajinách, kde je tuberkulózna infekcia taktiež rozšírenejšia. Napríklad v Afrike je tuberkulózou nakazených 30-50% populácie oproti 5% v západnej Európe.

Nádej na vyliečenie

Prvé antibiotikum na liečbu tuberkulózy bolo objavené pred 50 rokmi, ale liečba je i dnes veľmi zložitá. Chorí musia užívať viacero antibiotík súčasne po dobu šiestich až deviatich mesiacov, čo je pre mnohých z nich náročné. Ak sa antibiotiká neužívajú, jedna z desiatich miliónov baktérií, ktorá odolá liečbe, má čas na to, aby sa rozmnožila a rozšírila. Pokračuje teda snaha o vynájdenie lieku, ktorý by dokázal rýchlejšie liečiť tuberkulózu a zničiť baktériu, ktorá dokáže odolávať liečbe súčasnými antibiotikami.

5 dôležitých terapeutických oblastí

Aktívne vyvíjame lieky pre našich pacientov v piatich dôležitých terapeutických oblastiach zdravotnej starostlivosti:

  1. Imunológia
  2. Infekčné ochorenia
  3. Neuropsychiatria
  4. Onkológia
  5. Kardiovaskulárne a metabolické ochorenia

Poskytujeme riešenia pre niektoré z najzávažnejších stavov a ochorení, aké sa vyskytujú vo svete.

V Janssene máme ambíciu poskytovať viac ako len lieky a individuálne liečby. Ponúkame tiež riešenia v rámci manažmentu ochorenia, vrátane spolupráce so súkromnými a verejnými stranami s cieľom zabezpečovať monitorovanie, prevenciu a manažment zdravia.