Skip to main content

HĽADAŤ

Kardiovaskulárne a metabolické ochorenia – diabetes typu II

Kardiovaskulárne a metabolické ochorenia – diabetes

Kardiovaskulárne a metabolické ochorenia spôsobujú každoročne milióny úmrtí po celom svete. Napriek pokroku v liečbe je k dispozícii iba obmedzené množstvo možností liečby bežných ochorení srdca a metabolizmu.

Trvalým záväzkom spoločnosti Janssen je výskum prevencie a liečby kardiovaskulárnych a metabolických ochorení. Naším cieľom je vyvíjať inovatívne riešenia zdravotnej starostlivosti, ktoré významne zlepšia pacientove výsledky. Budujeme komplexný prístup k starostlivosti o pacientov s diabetom ako aj o pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami.

Niekoľko skutočností
 
  • V priebehu 70 rokov bežné ľudské srdce udrie viac ako 2,5 miliardy krát;
  • Samotné kardiovaskulárne ochorenia spôsobia v Európe každý rok viac ako 4,3 milióna úmrtí;
  • Odhaduje sa, že celkový počet kardiovaskulárnych ochorení stojí ekonomiku EÚ 192 miliárd eur ročne.
Naše riešenia

V rámci nášho portfólia hľadáme riešenia pre kardiovaskulárne a metabolické ochorenia.

5 dôležitých terapeutických oblastí

Aktívne vyvíjame lieky pre našich pacientov v piatich dôležitých terapeutických oblastiach zdravotnej starostlivosti:

  1. Imunológia
  2. Infekčné ochorenia
  3. Neuropsychiatria
  4. Onkológia
  5. Kardiovaskulárne a metabolické ochorenia

Poskytujeme riešenia pre niektoré z najzávažnejších stavov a ochorení, aké sa vyskytujú vo svete.

V Janssene máme ambíciu poskytovať viac ako len lieky a individuálne liečby. Ponúkame tiež riešenia v rámci manažmentu ochorenia, vrátane spolupráce so súkromnými a verejnými stranami s cieľom zabezpečovať monitorovanie, prevenciu a manažment zdravia.