Skip to main content

HĽADAŤ

Neuropsychiatrické ochorenia - schizofrénia

Neuropsychiatrické ochorenia - schizofrénia

Neuropsychiatrické ochorenia sú najzávažnejším bremenom ochorenia v krajinách s vysokými príjmami,  pričom s rastom životnej úrovne sa očakáva ich podstatný nárast aj v ostatných regiónoch sveta. Naším poslaním je transformácia životov jednotlivcov postihnutých poruchami centrálneho nervového systému predtým, ako nastane devastácia, a zvyšovanie celkového štandardu zmierňovania bolesti.

Ako líder v oblasti neurológie sa v spoločnosti Janssen zameriavame na vývoj liekov na poruchy poznávacích procesov, poruchy nálad, psychotické poruchy, schizofréniu a stredne silné až silné chronické bolesti. Vďaka nášmu nosnému zameraniu a infraštruktúre v oblasti výskumu, vývoja a skúmania výsledkov naďalej staviame na našich odborných poznatkoch, ktoré získavame.

Naše vedecké poznatky narastajú

Kód vašej DNA tak, ako počítačový kód, môže obsahovať chyby, ktoré spôsobia poruchu vo vašom tele. Vedecký pokrok prináša lepšie chápanie ľudského tela – od odhalenia štruktúry DNA a prečítania jej záznamu až po objasnenie chýb v našom genetickom kóde, ktoré môžu spôsobiť a spomaliť nástup mozgových ochorení ako je Alzheimerova choroba.

Vedci, ktorí pracujú pre výskumné organizácie, univerzity a farmaceutické spoločnosti, čelia neustálej výzve transformovať tieto rozširujúce sa poznatky do nových efektívnych liečebných postupov, ktoré by priniesli úľavu od utrpenia miliónom ľudí po celom svete.

Inteligentný výdaj liekov

Ak zabudnete užiť svoje lieky, môže to ovplyvniť ich účinok. Nedávne pokroky v spôsobe uvoľňovania účinných látok z liekov pomáhajú riešiť tento problém. Tablety, ktoré pomaly uvoľňujú svoje liečivá počas 24 hodín, môžu zmeniť životy pacientov, pretože tí si nemusia pamätať, že majú denne užiť viacero tabliet, aby zabránili tomu, že sa ich príznaky vrátia.

Ohromujúce skutočnosti
 
  • Ľudské telo obsahuje milióny nervových buniek, ktoré dokážu v priebehu jednej sekundy desaťkrát preniesť odkazy medzi prstami na nohe a mozgom.
  • Alzheimerova choroba je najbežnejšou formou demencie: trpí ňou približne 60% všetkých pacientov s demenciou.
  • Napriek obľúbenej domnienke, schizofrénia nie je to isté ako rozdvojená osobnosť alebo mnohonásobná osobnosť, ale týka sa skôr narušenia normálnej rovnováhy medzi emóciami a myslením.
 
Vedeli ste že?

Janssen pripravil webové stránky, na ktorých pacienti a ich opatrovatelia nájdu užitočné informácie o schizofrénii - www.schizofrenia24x7.sk

5 dôležitých terapeutických oblastí

Aktívne vyvíjame lieky pre našich pacientov v piatich dôležitých terapeutických oblastiach zdravotnej starostlivosti:

  1. Imunológia
  2. Infekčné ochorenia
  3. Neuropsychiatria
  4. Onkológia
  5. Kardiovaskulárne a metabolické ochorenia

Poskytujeme riešenia pre niektoré z najzávažnejších stavov a ochorení, aké sa vyskytujú vo svete.

V Janssene máme ambíciu poskytovať viac ako len lieky a individuálne liečby. Ponúkame tiež riešenia v rámci manažmentu ochorenia, vrátane spolupráce so súkromnými a verejnými stranami s cieľom zabezpečovať monitorovanie, prevenciu a manažment zdravia.