Skip to main content

HĽADAŤ

Ochrana životného prostredia

Ochrana životného prostredia

Našou náplňou je zlepšovanie zdravia a pohody pacientov po celom svete. Aby sme tento cieľ dosiahli, musíme chrániť prostredie, v ktorom pracujeme a žijeme. Zdravá planéta a zdravá spoločnosť kráčajú ruka v ruke.

V našich zastúpeniach sme si stanovili vysoké štandardy v oblasti environmentálnej zodpovednosti — v úsilí o dodržanie záväzkov, ktoré budú nielen v súlade s predpismi, ale súčasne znižujú náš environmentálny dopad. Nesieme zodpovednosť za starostlivosť o našu planétu a chránime jej krásu, zdroje a silu pre súčasné i budúce generácie.

Jednoduchý príklad environmentálneho záväzku

Naše výskumné zariadenie v Beerse (Belgicko) má svoje vlastné stredisko na čistenie vody. Tento fakt odráža naše odhodlanie zobrať na seba environmentálne zodpovednosť v tom, ako vyvíjame a vyrábame naše lieky. Našu environmentálnu ochranu sme posunuli ešte o krok vpred tak, že naše európske centrály investovali do starostlivosti o životné prostredie 13 miliónov eur. Toto je spôsob, ako odstraňujeme priepasť medzi problémami a riešeniami.

Vyvažovanie cieľov

Našou výzvou je dosahovať zdravú rovnováhu medzi environmentálnym povedomím, ekonomickou úspešnosťou a spoločenskou zodpovednosťou, pričom usilovne pracujeme na tom, aby sme mali náš environmentálny dopad pod kontrolou prostredníctvom riadenia prírodných zdrojov ako je voda, zlepšovania energetickej a surovinovej efektívnosti, ako aj prostredníctvom vhodnej likvidácie odpadu.

Každý rok v spoločnostiach skupiny Janssen organizujeme „Energetický týždeň“. Naši zamestnanci po celom svete neberú našu schopnosť ovplyvňovať životné prostredie na ľahkú váhu. Ako globálni občania sme si vedomí opatrení, ktoré môžu prinášať energetické úspory doma i v práci.