Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to main content

IŠČI

Izkoriščanje moči inovacij

Izkoriščanje moči inovacij

Podjetje Janssen v okviru novega pristopa, s katerim spodbuja partnerstva in naložbe za razcvet znanosti in tehnologije, ki ju potrebuje za svoj farmacevtski razvoj, sodeluje pri ustanavljanju inovacijskih centrov v Londonu, Bostonu, Kaliforniji in na Kitajskem. Kot farmacevtski del družbe Johnson & Johnson uresničuje njene načrte za ustanovitev štirih regionalnih inovacijskih centrov v najpomembnejših svetovnih regijah za biološke znanosti, da bi pospešilo nastanek inovacij in povečalo možnosti za sodelovanje in naložbe svojih podjetij po svetu, ki so predana skrbi za zdravje.

Inovacijski centri bodo znanstvenikom, podjetnikom in podjetjem v nastajanju, ki iščejo priložnosti v začetni fazi, na enem mestu omogočali dostop do strokovnjakov družbe Johnson & Johnson s področij znanosti in tehnologije, ki jim bodo lahko pomagali vzpostaviti sodelovanje z njihovimi farmacevtskimi in diagnostičnimi podjetji ter podjetji, dejavnimi na področju medicinskih pripomočkov in izdelkov široke potrošnje.

"Kot vodilna družba v globalni zdravstveni panogi si želimo imeti stalno dostop do najboljše znanosti in tehnologije na svetu,” pravi Paul Stoffels, dr. med., globalni predsednik družbe Johnson & Johnson za področje farmacevtskih izdelkov (in od 1. oktobra direktor družbe Johnson & Johnson za raziskave in razvoj). "Inovacijski centri nam omogočajo, da smo bližje krajem, kjer nastajajo inovacije, da imamo dostop do najboljše zgodnje znanosti in tehnologije in lahko vanjo vlagamo ter da krepimo našo dejavnost in izboljšamo splošno zdravje ekosistema inovacij. Skupaj z inovatorji in podjetniki lahko hitreje dosežemo zastavljene cilje in izboljšamo zdravje in kakovost življenja ljudi po vsem svetu."

Za več informacij o novih inovacijskih centrih podjetja Janssen in družbe Johnson & Johnson si preberite celotno sporočilo za javnost

Publikacije:
The future of healthcare in Europe
The future of healthcare in Europe

A report from the Economist Intelligence Unit Sponsored by Janssen 2011