Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to main content

IŠČI

Trajnostni zdravstveni programi

Trajnostni zdravstveni programi
  • Earth wards

Podjetje Janssen si kot del največje družbe v zdravstveni panogi na svetu in vodilno podjetje na področju trajnostne skrbi za zdravje prizadeva za varstvo okolja in zmanjšanje vplivov vseh svojih dejavnosti na okolje. Okoljsko upravljanje je vključeno v vse njegove pristope za izpolnitev nekaterih najpomembnejših aktualnih potreb na področju zdravstvenega varstva.

Programi za okoljsko trajnost podjetja Janssen vključujejo postopek za bolj ekološke proizvode EARTHWARDS® in uporabo razpoložljivih obnovljivih virov energije. V okviru postopka EARTHWARDS se razvijajo in iščejo možnosti za izboljšave oblike proizvoda in proizvodnih procesov, s čimer se podjetju pomaga obvladovati vplive njegovih dejavnosti na okolje.

Podjetje Janssen je 27. septembra 2012 v Malmöju na Švedskem na srečanjih v okviru konference CleanMed Europe predstavilo postopek EARTHWARDS® ter svoje številne okoljske in trajnostne programe. CleanMed je največja svetovna konferenca o trajnostnem zdravstvu, na kateri se obravnavajo lokalni, regionalni in globalni vplivi zdravstvenega sektorja na okolje.

Več informacij o trajnostni politiki podjetja Janssen lahko najdete v sporočilu za javnost,ki je bilo objavljeno ob tej priložnosti.

Publikacije:
Izjemni napori za normalno življenje
Izjemni napori za normalno življenje

Janssen EMEA (Evropa, Srednji vzhod in Afrika) 2011

The future of healthcare in Europe
The future of healthcare in Europe

A report from the Economist Intelligence Unit Sponsored by Janssen 2011

 

 

NoviceTrajnostnost