Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to main content

IŠČI

Kazalnik družbene vključenosti pri duševni motnji

Kazalnik družbene vključenosti pri duševni motnji

10. oktober 2014

Raziskava, v kateri so ocenjevali, s kakšnimi težavami se pri vključevanju v družbo spoprijemajo ljudje z duševno motnjo, je potekala v 28 državah članicah Evropske unije, na Norveškem in v Švici. Glede na različne kazalnike so ocenili podporo, ki jo države zagotavljajo ljudem z duševno motnjo. Izsledki raziskave so objavljeni v t. i. beli knjigi Duševno zdravje in družbena vključenost (White paper Mental health and integration). Poročilo (v angleškem jeziku) je dostopno na tej povezavi

Raziskava je pokazala primere dobre prakse, vendar tudi dolgo pot, ki jo bo še treba prehoditi, da bodo ljudje z duševno motnjo dobili dovolj podpore in bodo res vključeni v svoje družbeno okolje.

Slovenija je na lestvici 30 držav uvrščena na deveto mesto. Visoko je ocenjena pri dostopnosti zdravstvenih storitev (drugo mesto), pri možnosti izobraževanja in zaposlovanja ter pri zmanjševanju stigme pa jo čaka še veliko dela.

Raziskava je pokazala, da se mora večina evropskih držav za izboljšanje družbene vključenosti ljudi z duševno motnjo osredotočiti na pet področij:

  • pridobitev boljših podatkov o zdravstvenih storitvah in izidih zdravljenja,
  • zagotovitev ustreznega financiranja programov na področju duševnega zdravja,
  • dokončanje desetletja stare naloge deinstitucionalizacije (prehod iz bolnišnične obravnave v skupnostno),
  • osredotočenje na zahtevno nalogo zagotavljanja integracijskih storitev v skupnosti,
  • zagotavljanje možnosti zaposlovanja.

V podjetju Janssen se zavedamo ključnega pomena družbene vključenosti pri okrevanju ljudi z duševno motnjo. Upamo, da bodo izsledki te raziskave in priporočila, ki izhajajo iz njih, spodbudili tesnejše sodelovanje in delovanje vseh, ki o tem odločajo.

Publikacije:
Sporazumevanje z bolniki z demenco
Sporazumevanje z bolniki z demenco

Vodnik za svojce in negovalce starejših z demenco
Asist. Mojca Muršec, dr. med., spec. psih.
Oddelek za psihiatrijo UKC MB
2012

Naj ostanejo takšni, kot jih poznamo
Naj ostanejo takšni, kot jih poznamo

Vodič za svojce in negovalce starejših z vedenjskimi in psihičnimi spremembami pri demenci

Ko sem bolnik
Ko sem bolnik …

Živo se spominjam trenutka, ko sem izvedel, da sem bolan. Peljal sem se z avtobusom in zazvonil je telefon. Bila je zdravnica ...