Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to main content

IŠČI

Mobilno spremljanje zdravja s pomočjo spletne strani MYHEALTHAPPS.net

Mobilno spremljanje zdravja s pomočjo spletne strani MYHEALTHAPPS.net

Podjetje Janssen je novembra 2013 podprlo predstavitev nove mednarodne spletne strani www.myhealthapps.net. Namen te spletne strani je pomagati bolnikom in javnosti pri iskanju pomembnih zdravstvenih aplikacij za pametne telefone, ki jim lahko najbolj pomagajo ohraniti čim boljše zdravje in telesno kondicijo.

Vsi ljudje, pa naj bodo zdravi, invalidi ali kronični bolniki, se pri prizadevanju za čim boljše zdravje in telesno kondicijo vsak dan srečujejo z različnimi, zapletenimi izzivi. Da bi bili zdravi, moramo nekateri spremeniti življenjski slog ali življenjske razmere ali pa celo zamenjati službo. Nekateri moramo morda večkrat na dan vzeti veliko zdravil, spremljati svoje simptome (če se bolezen poslabša) ali pa poiskati pomoč negovalcev, prijateljev in družine. Nekateri bolniki so v družbi stigmatizirani in diskriminirani.

Presenetljivo malo pa je takih, ki stalno prejemajo podporo, ki jo potrebujejo, da bi se lažje spopadali s temi zapletenimi izzivi. Večina zdravstvenih sistemov nima časa ali virov, da bi upoštevala različne potrebe, ki jih imajo zavarovanci pri skrbi zase. Zato so zdravstvene aplikacije eno najpomembnejših tehnoloških orodij za spodbujanje "skrbi zase" in preprečevanje bolezni. Spletna stran se lahko pohvali z edinstvenim sistemom za ocenjevanje kakovosti aplikacij. Bolnikom in javnosti predstavlja najpomembnejše značilnosti zdravstvenih aplikacij, njegov namen pa je povečati njihovo preglednost in verodostojnost.

Pobudo za spletno stran myhealthapps.net je dala britanska skupina za raziskave, založništvo in svetovanje PatientView. Podjetje Janssen je eden od zasebnih sponzorjev tega projekta, ki sta ga podprla in spodbujala tudi Generalni direktorat Evropske komisije za komunikacijska omrežja, vsebine in tehnologijo in angleška nacionalna zdravstvena služba (NHS England, Knjižnica zdravstvenih aplikacij).

Publikacije:
The future of healthcare in Europe
The future of healthcare in Europe

A report from the Economist Intelligence Unit
Sponsored by Janssen
2011

Ko sem bolnik
Ko sem bolnik …

Živo se spominjam trenutka, ko sem izvedel, da sem bolan. Peljal sem se z avtobusom in zazvonil je telefon. Bila je zdravnica ...