Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to main content

IŠČI

Kontakt

Kontakt

S posredovanjem vaših podatkov preko kontaktnega obrazca se strinjate z našo politiko varovanja Zasebnosti na tej strani.

Vaše podatke bomo uporabili v skladu z našim Pravilnikom o zasebnosti, z namenom odziva na vaše poizvedbe in izpolnjevanje vaših zahtev, kot je to potrebno zaradi naših zakonitih interesov in možnosti ravnanja v skladu z našimi zakonskimi obveznostmi v povezavi s farmakovigilanco ali kakovostjo izdelka. Prosimo, preberite naš Pravilnik o zasebnosti

Johnson & Johnson, d. o. o.

Janssen
Šmartinska 53
1000 Ljubljana
Slovenija

Tel.: 00386 1 401 1800
E-naslov: [email protected]

Matična številka: 2041936
Davčna številka: SI 42738164
Vpisno sodišče: Okrožno sodišče v Ljubljani
Znesek osnovnega kapitala družbe Johnson & Johnson, d. o. o., je 41.729,00 EUR
Vpoklicani kapital je enak osnovnemu kapitalu, tj. 41.729,00 EUR

 

Za informacije o cepivu proti bolezni COVID-19 se obrnite na:  
Klicni center:  0800 565 4008 8, + 386 1 600 93 36
E-naslov: [email protected]

Spletna stran: covid19vaccinejanssen.com

EMA spodbuja ozaveščenost glede priporočil za klinično oskrbo ob sumu na sindrom tromboze s trombocitopenijo https://www.jazmp.si/2021/06/08/ema-spodbuja-ozavescenost-glede-priporocil-za-klinicno-oskrbo-ob-sumu-na-sindrom-tromboze-s-trombocitopenijo/