Skip to main content

IŠČI

Metodologija podjetja Janssen pri javni objavi podatkov

Metodologija podjetja Janssen pri javni objavi podatkov

Spodnja vprašanja in odgovori pojasnjujejo metodologijo, ki jo uporabljamo v naših javnih dokumentih za vključitev ali izključitev podatkov o prenosih vrednosti z družbe J&J.

Katera pravila za prepoznavanje plačil uporabljamo?
  • Plačila za storitve in povračila gotovinskih stroškov zdravstvenim delavcem, donacije in sponzorska sredstva, podeljena zdravstvenim organizacijam in finančne podpore društvom bolnikov (PO), so vključena v podatke za tisto koledarsko leto, v katerem je bilo v naših finančnih sistemih plačilo ali povračilo dejansko izvršeno.
  • Prenosi vrednosti, ki se nanašajo na potne stroške (npr. letalska vozovnica), nastanitev (npr. stroški hotelske namestitve) in stroške prijav, so vključeni za koledarsko leto, v katerem je prišlo do dejavnosti.
  • V primeru plačil preko tretje osebe se kot odločujoči dejavnik za dodelitev plačila zadevnemu koledarskemu letu uporablja naš rok plačila tretji stranki.

Čeprav si prizadevamo za učinkovito in hitro obdelavo, se lahko zgodi, da postanejo podatki o plačilu razpoložljivi šele po dnevu objave. Pričakujemo, da bodo taki primeri izjeme in bomo spremljali njihovo pojavnost. V primeru večjih sprememb prvotnih objav bomo vsako četrtletje objavili popravke.

Kako poročamo o prenosih vrednosti pri večletnih pogodbah?

V primeru pogodb, ki obsegajo obdobje več let, se običajno uporablja pristop razdelitve plačil. To pomeni, da se skupna vrednost prenese na večkratna, ločena plačila za pogodbeno obdobje.

Vsako od teh ločenih plačil bo vključeno v javno objavo prenosov vrednosti za koledarsko leto, v katerem je bilo v naših finančnih sistemih plačilo ali povračilo dejansko izvršeno.

Ali sta DDV in/ali davčni odtegljaj vključena?

Objavljena plačila (npr. donacije, sponzorska sredstva ter druge finančne podpore) ne vključujejo davka na dodano vrednost (DDV).

Javno objavljenih zneskov prenosov vrednosti se ne sme uporabljati za namene poročanja o DDV/davkih. Če so potrebna fiskalna poročila, jih bo podjetje posredovalo neposredno zdravstvenim organizacijam in društvom bolnikov (PO).

Kako ravnamo v primeru različnih valut?

Vse poročane vrednosti so v lokalni valuti, t.j. valuti države, v kateri so razkriti podatki objavljeni.

Prenosi vrednosti, ki so bili prvotno izvedeni v drugi valuti, se pretvorijo v lokalno valuto, podatki o menjalnih tečajih pa se zagotovijo za vsak primer posebej.

Ali se objavijo tudi podatki o prenosih vrednosti, ki so jih izvedle družbe skupine J&J, ki niso članice EFPIA?

Prenosi vrednosti, ki so bili izplačani zdravstvenim organizacijam v državi, ki sodi pod okrilje kodeksa EFPIA, se objavijo v državi, v kateri imajo le-ti sedež, ne glede na to, katera družba skupine J&J je organizirala in/ali izvedla prenos vrednosti.

Kateri naslov je prikazan v poročilu EFPIA?

V poročilu bo prikazan najnovejši naslov zdravstvene organizacije, ki bo času objave shranjen v naši bazi podatkov.

Izjava o omejitvi odgovornosti

Pri evidentiranju in objavi ustreznih podatkov uporabljamo kombinacijo avtomatiziranih sistemov, standardiziranih procesov in ročnega vnašanja podatkov iz internih in zunanjih virov. Podatki, o katerih poročamo v tem poročilu, so izraz naše dobre vere in prizadevanj za ravnanje v skladu z zahtevami Kodeksa o javni objavi EFPIA. Če se kljub našim prizadevanjem za zagotovitev natančnih objav zgodi, da poročilo vsebuje nepopolne in netočne podatke, bomo to ustrezno raziskali in morebitne napačne podatke ustrezno popravili.

Podatki o prenosu vrednosti na tej strani, so namenjeni samo izpolnjevanju zahtev EFPIA glede poročanja prenosov vrednosti. Podatki o stroških se ne smejo uporabljati kot osnova za poročanje davčnim organom ali druge podobne namene.