Skip to main content

IŠČI

Pristop podjetja Janssen k programom stalnega strokovnega razvoja za zdravstvene delavce

Pristop podjetja Janssen k programom stalnega strokovnega razvoja za zdravstvene delavce

V podjetju Janssen verjamemo, da je podpiranje in sponzoriranje Programov stalnega strokovnega razvoja (SSR) del naše odgovornosti pri razvoju zdravil, saj s širjenjem znanja o boleznih in najnovejših standardih zdravljenja bogatimo zdravniško prakso, izboljšujemo rezultate zdravljenja ter širši družbi prinašamo dolgoročne koristi.

S tem pristopom želimo prispevati k visoki kakovosti ter nepristranskemu in preglednemu izobraževanju v partnerstvu z zdravstveno skupnostjo ter zagotoviti razpravo o pomembnih novostih v medicini v različnih okoljih, od mednarodnih kongresov do manjših izobraževalnih srečanj. Stroga načela našega podjetja zagotavljajo, da so izobraževanja izvedena nepristransko − ob upoštevanju jasnih navodil o sodelovanju s posameznimi zdravstvenimi delavci, zdravstvenimi združenji in ustanovami.

V podjetju Janssen so vse dejavnosti, povezane s SSR strogo regulirane in pregledne. Delimo jih na tri vrste:

 

1-Podpora kongresov – Nudimo finančno podporo v obliki donacij in sponzorstev za glavne nacionalne in evropske kongrese. S tem želimo omogočiti širjenje pomembnih informacij o novostih v medicini, ki so ključnega pomena za izboljšanje zdravljenja in nege bolnikov.

Izobraževalna srečanja, ki jih podpiramo, morajo spodbujati znanstveno izmenjavo in obravnavati najnovejše standarde, ki omogočajo varno in učinkovito zdravljenje bolnikov. Nekatera srečanja so akreditirana s strani akreditacijskih organov, druga pa ne. V podjetju Janssen uporabljamo enaka pravila o kakovosti za obe vrsti dogodkov.

Podjetje Janssen upošteva tudi nacionalne predpise o akreditaciji dogodkov in odobritvi zdravstvenih organov.

 

2-Programi medicinskega izobraževanja –Podpiramo medicinske izobraževalne dogodke in dejavnosti, ki so organizirani v sodelovanju z neodvisnimi strokovnjaki v skladu s strogimi načeli podjetja Janssen. Politika našega podjetja temelji na »Kodeksu evropske zveze združenj farmacevtske industrije o promociji zdravil na recept ter interakcij s strokovno javnostjo« ter na zakonskih predpisih in kodeksih posameznih držav, odvisno od tega, katero merilo je strožje. Navedimo nekaj ključnih točk:

Srečanja niso promocijska: Poudarek večine izobraževalnih srečanj ni na posameznih zdravilih, temveč na bolezni. Blagovnih znamk zdravil ne navajamo, uporabljamo le generična imena, vsaka razprava o specifičnem zdravljenju je uravnotežena in mora temeljiti na dejstvih.

Vsebina: Vsebino in program srečanj pripravljajo zunanji strokovni znanstveni odbori in/ali zdravniška združenja. Ti izberejo teme ki so pomembne za izobraževanje, in predavatelje, ki vodijo izobraževanja. Za vsebino predstavitev so odgovorni predavatelji; podjetje Janssen jih le pregleda in preveri, da so informacije o naših izdelkih ažurne, nepristranske in uravnotežene.

Navzkrižje interesov: Vsi govorniki morajo razkriti, katera farmacevtska podjetja so jih podprla in za kaj, npr. kot predavatelje, člane svetovalnih odborov, udeležence kongresa itd.

Oblika: Poudarek srečanj je na znanosti, kar mora biti razvidno tudi iz programa. Lokacija mora ustrezati namenu srečanja, pogostitev pa je drugotnega pomena, zato naj bo skromna. Znanstveni program mora biti precej daljši od odmorov. Srečanja ne vključujejo zabavnih aktivnosti.

Prepričani smo, da način poslovanja podjetja Janssen pri podpori Programov stalnega strokovnega razvoja izpolnjuje pričakovanja družbe glede preglednosti in prispeva k izmenjavi znanstvenih idej in širjenju znanja ter s tem zagotavlja najboljše rezultate zdravljenja za bolnike ter medsebojno spoštovanje in zaupanje.