Skip to main content

IŠČI

Zakaj Kodeks o razkritju prenosov vrednosti?

Pristop k preglednemu sodelovanju z zdravstvenimi delavci in zdravstvenimi organizacijami

Podjetje Janssen zagotavlja inovativna zdravila. Proizvodnja teh zdravil temelji na naših raziskavah in sodelovanju z zdravniki, zdravstvenimi strokovnjaki, bolnišnicami in drugimi zdravstvenimi delavci ter zdravstvenimi organizacijami. To sodelovanje prinaša pomembne koristi za bolnike.

Junija 2013 je Evropska zveza farmacevtskih podjetij in združenj (EFPIA) uradno sprejela »KODEKS O JAVNI OBJAVI PRENOSOV SREDSTEV ZDRAVSTVENIM DELAVCEM IN ZDRAVSTVENIM ORGANIZACIJAM S STRANI FARMACEVTSKIH DRUŽB« , da bi dodatno uredili področje prenosov vrednosti (plačila stroškov, prispevki za stroške izobraževanja itd.), ki potekajo v okviru sodelovanja med farmacevtskimi družbami in zdravstvenimi delavci ali organizacijami, v katerih so zaposleni. 

Kodeks je začel veljati januarja 2014. Od takrat podjetje Janssen beleži podatke o vseh prenosih vrednosti, kot so na primer finančna podpora zdravstvenim delavcem pri udeleževanju izobraževalnih dogodkov, plačila stroškov za storitve, ki jih je podjetje potrebovalo, ali donacije za izobraževanje, ki so bile podeljene zdravstvenim organizacijam. Od junija 2016 dalje so podatki o prenosih vrednosti zdravstvenim organizacijam in zdravstvenim delavcem tudi javno objavljeni.

Kot vedno bomo tudi tokrat spoštovali pravico do zasebnosti, a kljub temu želimo spodbuditi zdravstvene delavce, da s soglasjem odobrijo objavo svojih podatkov, saj resnično verjamemo, da bomo s tem dokazali, da je naše sodelovanje pregledno in da lahko prestane kakršno koli revizijo. 

Janssen podpira Kodeks o javni objavi, ki ga je sprejela EFPIA, in prenos tega kodeksa v kodekse farmacevtskih industrij v posameznih državah. Kodeksi pomembno vplivajo na izboljšanje preglednosti finančnih transakcij, ki potekajo v okviru sodelovanja med podjetjem Janssen ter zdravstvenimi delavci in zdravstvenimi organizacijami. To sodelovanje je ključnega pomena za napredek v poznavanju bolezni, neprekinjen razvoj zdravil in tako prinaša pomembne koristi za bolnike. Tako želimo zagotoviti, da se bo sodelovanje med farmacevtskimi podjetji ter zdravstvenimi delavci in organizacijami nadaljevalo tudi v prihodnje.