Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to main content

IŠČI

Trajnostnost

Trajnostnost
  • Trajnostnost
 
Varstvo okolja

V podjetju Janssen se trudimo izboljševati zdravje in počutje bolnikov po vsem svetu. Pri tem je pomembno tudi varovati okolje, v katerem delamo in živimo. Zdrav planet in zdrava družba hodita z roko v roki.

Kar zadeva odgovornost do okolja, postavljamo visoke standarde – prizadevamo si biti uspešni, vendar v skladu s predpisi in tako, da zmanjšujemo svoj vpliv na okolje. Odgovorni smo za ohranitev lepot, virov in moči našega planeta za sedanje in prihodnje rodove.

Primer odgovornosti do okolja

Naš raziskovalni laboratorij v kraju Beerse v Belgiji ima svoj center za prečiščevanje vode. S tem kažemo odgovornost do okolja, iz tega pa je razvidno tudi, kako razvijamo in izdelujemo zdravila. Tako zmanjšujemo prepad, ki zija med težavami in rešitvami teh težav.

Ravnovesje ciljev

Prizadevamo si za zdravo ravnovesje okoljske ozaveščenosti, gospodarskega uspeha in družbene odgovornosti. Z upravljanjem naravnih virov, učinkovito rabo energije in surovin in ustreznim odstranjevanjem odpadkov si prizadevamo zmanjševati vpliv na okolje.

V podjetju Janssen vsako leto prirejamo “teden energije”. Vsi zaposleni se odgovorno lotevamo varovanja okolja. Smo prebivalci sveta in se zavedamo ukrepov, s katerimi lahko prihranimo energijo doma in v službi.

Spoštovanje ljudi

Človek, ki se dobro počuti, dobro dela. Skrb ali bolečina lahko zmanjšujeta osredotočenost na delo. Zaposleni v podjetju Janssen imamo varno in prilagodljivo delovno okolje. Cenimo različnost in sodelovanje. Zato je naše življenje bolj zdravo in varnejše – doma, v službi in na poti. Varno in zdravo delovno okolje koristi zaposlenim in družbi.

Izboljšujemo življenje

V podjetju Janssen z več kot 6000 zaposlenimi v regiji EMEA cenimo organizacijsko odličnost, zavezanost učinkovitosti in osredotočenost na stranke. Zaposleni vsak dan uvajamo novosti, ustvarjamo, razvijamo in izboljšujemo naša zdravila. Zadovoljstvo pri delu v podjetju prenašamo na stranke in partnerje.

Ohranjanje zdravja in dobrega počutja vseh zaposlenih je naša prednostna naloga.

Etične raziskave in razvoj

Pri delu v laboratorijih in pri kliničnih raziskavah upoštevamo najvišje etične standarde. Z rednim preverjanjem naših raziskovalnih smernic zagotavljamo ravnovesje med inovativnostjo in etičnostjo.

  • Laboratoriji
  • Klinične raziskave
  • Države v razvoju

Laboratoriji

  • Inovativno dejavnost vodimo odgovorno in v skladu z visokimi etičnimi in družbenimi normami, ki veljajo za vse vidike naše znanstveno-raziskovalne dejavnosti. Vestno upoštevamo usmeritve, utemeljene na mednarodnih raziskovalnih standardih, ki urejajo humano ravnanje z živalmi, raziskave matičnih celic in genetsko obdelanih organizmov. Znanstvene raziskave so bistvenega pomena za uspešno odkrivanje in razvoj novih in izboljšanih zdravil.
  • Razvoj potencialnih zdravil ima kemijsko, predklinično in farmacevtsko stopnjo. Nekateri predklinični poskusi potekajo v epruvetah, druge je treba opraviti na živalih. Predpisi v Evropi, ZDA in drugih državah zagotavljajo, da so testiranja na živalih opravljena le, če je to nujno potrebno. Pri tem uporabljamo natančno določene in humane tehnike. Trudimo se za zmanjšanje števila poskusov na živalih, potrebnih npr. za odkrivanje novih tehnik merjenja odmerkov zdravil v človeškem telesu. Odmerki so tako majhni, da niso škodljivi.

Klinične raziskave

Podjetje Janssen podpira klinične raziskave v več kot 40 državah, zato so sodelujoči zelo raznoliki. Odgovorni smo do ljudi, ki sodelujejo v naših raziskavah. Držimo se načel dobre klinične prakse. Naš »Etični kodeks ravnanja pri raziskavah in razvoju« določa standarde ravnanja in vedenja, po katerih se ravnajo zdravniki, znanstveniki, ki sodelujejo v kliničnih raziskavah, in drugi, odgovorni za raziskave in razvoj.

Odkritje novih zdravil

S kliničnimi raziskavami raziskujemo učinke potencialnih novih zdravil. Ugotavljamo njihovo varnost in učinkovitost ter to, kako se obnašajo v telesu (absorpcija, porazdelitev, izločanje). Pred široko uporabo moramo novo zdravilo raziskati v treh kliničnih fazah: preizkušanje pri zdravih prostovoljcih (faza 1) in preizkušanje pri bolnikih (fazi 2 in 3).

Klinične raziskave izvajamo v strogo nadzorovanem okolju. To je pogoj za odobritev zdravljenja. S prihodom zdravila na trg preizkušanje ni končano. Sledi 4. faza, namenjena raziskovanju dolgoročnih učinkov zdravila. Pri bolnikih po vsem svetu redno nadzorujemo varnost zdravila, redke neželene učinke in morebitno učinkovitost pri zdravljenju drugih bolezni.

Dežele v razvoju

Trudimo se najti način za zagotavljanje diagnostike in zdravljenja tam, kjer je to najbolj potrebno. Številne vire namenjamo odkrivanju in razvoju novih, boljših metod zdravljenja nalezljivih bolezni, ki prizadenejo ljudi v državah v razvoju.

Varnost bolnikov in kakovost zdravil

Zagotavljanje varnosti bolnikov, ki jemljejo naša zdravila, je naša prednostna naloga. Smernice kakovosti in varnosti upoštevamo pri ustvarjanju, izdelovanju in trženju zdravil. Naša zavezanost varnosti bolnikov se nadaljuje tudi po prihodu zdravila na trg. Še naprej spremljamo dolgoročne učinke zdravil, morebitne redke neželene učinke in morebitno učinkovitost pri zdravljenju drugih bolezni.

Zdravila visoke kakovosti

Nenehno zmanjšujemo tveganje in povečujemo koristi vsakega našega zdravila. Namen nadzora kakovosti je zagotavljati varna in učinkovita zdravila, skladna s predpisi.

Varnost sestavin in zdravil

Kakovost in varnost zdravil nenehno preverjamo: od priprave do izdelave, analize, pakiranja in distribucije. Preverjamo čistost, varnost in učinkovitost materialov in sestavin. Na primer, z najnovejšimi analitskimi metodami učinkoviteje ugotavljamo prisotnost nečistoč ali razgradnih produktov. Za pridobivanje še čistejšega izdelka prilagodimo tudi proizvodni postopek in celotno formulacijo zdravila. V analitskih laboratorijih natančno preverjamo kakovost in stabilnost končnih izdelkov, preden so ti dostopni bolnikom.

Vgrajena kakovost

S tesnim sodelovanjem podjetja Janssen z zunanjimi proizvodnimi partnerji se izboljšuje kakovost razvojnega in proizvodnega procesa. Partnerje izbiramo na podlagi standardov družbe Johnson & Johnson za odgovorno proizvodnjo v sodelovanju z zunanjimi partnerji, ki na podlagi teh standardov lažje razumejo naša pričakovanja.

Varnost zdravil na trgu

Zavezani smo varni uporabi naših zdravil, zato skrbimo za obveščanje in izobraževanje zdravstvenih delavcev.

 
Publikacije:
Izjemni napori za normalno življenje
Izjemni napori za normalno življenje

Janssen EMEA (Evropa, Srednji vzhod in Afrika) 2011

The future of healthcare in Europe
The future of healthcare in Europe

A report from the Economist Intelligence Unit Sponsored by Janssen 2011