Skip to main content

Search

Alzheimerforskning Janssen och Karolinska Institutet

Alzheimerforskning och vårt samarbete med Karolinska Institutet
I vårt samarbete med Karolinska Institutet har vi identifierat ett nytt och bredare sätt att angripa Alzheimers sjukdom. Hör Miia Kivipelto, professor i geriatrik, Karolinska Institutet berätta mer om samarbetet och hur patienter kan få nytta av den forskning som bedrivs.