Skip to main content

Search

Behandling av KLL

 

Behandling av KLL

Kemoterapi
Kemoterapi är en metod som blockerar celldelning med cytostatika och förhindrar därigenom cancern från att sprida sig.;
Antikroppar
Antikroppar fungerar genom att få immunsystemet att bekämpa leukemicellerna.

Kombination av kemoterapi och antikroppar
För många patienter kommer behandlingen av KLL att bestå av en kombination av kemoterapi och antikroppar.
Stamcellstransplantation (benmärgstransplantation)
Under stamcellstransplantation byts patientens immunsystem (stamceller) ut mot stamceller från en frisk donator. Det används särskilt för yngre patienter där andra behandlingsalternativ har provats.

 
Experimentell behandling
Vissa patienter erbjuds en ny behandling – som del av en klinisk prövning – där effekten inte är helt känd ännu. Detta sker enligt strikta krav och följer detaljerade protokoll.

 
Målinriktad biologisk behandling
Målinriktad biologisk behandling attackerar ett specifikt mål i cancercellerna. Den här typen av behandling tas som tabletter.

 

Behandlingen av KLL beror på symtom och hur långt gången sjukdomen är. Om KLL inte ger några symtom och sjukdomen är i ett tidigt stadium är regelbunden behandling inte nödvändig.