Skip to main content

Search

Kronisk Lymfatisk Leukæmi (CLL)

Kronisk Lymfatisk Leukemi (KLL)

Kronisk lymfatisk leukemi (KLL), är en långsamt växande blodcancer som utgår från B-celler, en typ av vita blodkroppar (lymfocyter). B-celler är en del av immunsystemet och spelar en viktig roll i att bekämpa infektioner i kroppen. KLL är resultatet av ett fel på B-celler, som får dem att bli elakartade och dela sig onormalt snabbt.1,2

Varje år diagnostiseras ungefär 500 personer med sjukdommen i Sverige.KLL är vanligare hos män än kvinnor. Möjliga symptom är bland annat nattliga svettningar, ovanligt många blåmärken, frekvent näsblödning, svullna lymfkörtlar, viktminskning och trötthet. Vissa personer bär på sjukdomen utan att få några symptom.3,4

Hur sjukdomsförloppet ser ut varierar från person till person. Vissa som insjuknar får en aggressiv form av KLL med en återstående överlevnad av ett fåtal år, andra kan leva med sjukdomen i mer än 10 år.

Behandling mot KLL baseras på en riskbedömning (så kallad risk-benefit-assessment) och skiljer sig därför från patient till patient. Idag rekommenderar man att behandling endast sätts in på de patienter som har symptom och en aktiv sjukdom. Exempel på några behandlingsmetoder är benmärgstransplantation, kemoterapi, monoklonala antikroppar, molekyler som påverkar B-cellens signalsystem och immunmodulerande terapier.

Referenser:
1. Hallek M. Signaling the end of chronic lymphocytic leukemia: new frontline. Blood. 2013;112(23).
2. Chiorazzi M, et al. Mechanisms of disease Chronic Lymphocytic Leukemia. N Engl J Med. 2005;352:804-15.
3. Gore JM. Chronic myeloid leukemia and chronic lymphocytic leukemia. JAAPA. 2014;27(2).
4. American Cancer Society (2015). Detailed guide: CLL diagnosis.Tillgänglig från: (Hämtad: nov 2015).
5. Blodcancerregistret, Nationellt register för Kroniska lymfatiska leukemier Rapport nr 1 omfattande åren 2007–2011. Svenska KLL-gruppen. Maj 2014
Länkar till ytterligare information:

Blodcancerförbundet

Vårdguiden 1177