Skip to main content

Search

crohns behandling

Crohns sjukdom
Behandling

De flesta människor som har Crohns sjukdom behöver någon form av behandling. Valet av behandling varierar på var i mag-tarmsystemet som inflammationen förekommer och hur allvarlig sjukdomen är. Det går inte att bota Crohns sjukdom, men symtomen kan lindras och tidperioden mellan skov kan förlängas. Allmänt sett måste patienter med Crohns sjukdom genomgå flera typer av medicinsk behandling, och behandling trappas ofta upp med tiden.

Det finns ett antal olika behandlingar för Crohns sjukdom

Kortikosteroider, även kända som binjurebarkhormoner. Dessa kan minska inflammationen i tarmen och lindra smärta och illamående. Kortikosteroider används ofta som tillägg till andra behandlingar, och i synnerhet i samband med utbrott av sjukdomen. Kortikosteroider används sällan som långvarig behandling.

Behandling med immunundertryckande läkemedel innebär behandling med läkemedel som hämmar immunsystemet. Denna typ av behandling används normalt om sjukdomen återkommer flera gånger. Behandlingen fungerar genom att blockera immunreaktioner som bidrar till inflammationen.

Biologiska läkemedel kännetecknas av att de liknar substanser som förekommer naturligt i människor så kallade antikroppar. Idag finns det ett antal biologiska läkemedel som används på patienter med måttlig till svår Crohns sjukdom som inte får tillräckligt svar på behandling med kortikosteroider eller immunundertryckande läkemedel. Den tidigaste av dessa är så kallade tumörnekrosfaktorantikroppar (tumour necrosis factor, TNF). TNF är ett protein som produceras av immunsystemet som kan orsaka inflammation vid Crohns sjukdom.

Biologiska läkemedel har genomgått betydande utvecklingar under de senaste åren. Dessa behandlingar minskar förekomsten av andra proteiner (interleukin 12 och 23) eller förhindrar aktiva immunceller från att komma in i tarmvävnaden (behandling mot integriner) och kan hjälpa patienter med Crohns sjukdom när tidigare behandlingar, inklusive behandling med TNF, inte längre är effektivt.

Hälsosamma matvanor och kosttillskott kan lindra symtom och obehag för vissa personer. De kan dessutom bidra till behandlingen och få patienten att må bättre, men fördelarna varierar mellan olika individer. Man har ofta en egen uppfattning om vilken typ av mat som inte orsakar magsmärtor. Ett mycket grundläggande tips är att äta en varierad kost.

För många är det en bra idé att ta kosttillskott som innehåller järn, kalcium, D-vitamin, folsyra eller vitamin B12, som tarmen kan ha svårt att absorbera i tillräckliga mängder

Det är vanligt att kosttillskott med multivitaminer behövs eftersom en inflammerad tarm har svårare att ta upp vitaminer och mineraler.

Kirurgi krävs i de fall där sjukdomen är särskilt allvarlig och patienten inte svarar på medicinsk behandling.