Skip to main content

Search

klinisk forskning

Janssen vill stärka den kliniska forskningen 
– stor potential för svensk life science
Janssen erbjuder svenska patienter en bred portfölj av olika behandlingsalternativ. Läkemedelsföretaget har ett starkt fokus på forskning och utveckling och är ett av flera företag som aktivt arbetar för att ta fram en vaccinkandidat mot covid-19.

Johnson & Johnson är ett av världens största hälsoföretag, som i Sverige representeras av Janssen som tillhandahåller läkemedel, Johnson & Johnson som arbetar med medicinteknisk utrustning samt McNeil vars fokus är konsumentprodukter. 

– Johnson & Johnson har en stark närvaro i Sverige och bidrar till många arbetstillfällen och betydande exportintäkter, säger Martin Johansson, medicinsk chef på Janssen Sverige. Vi är drygt 200 personer som arbetar med läkemedel och ytterligare cirka 1 200 personer som erbjuder medicinskteknisk utrustning, konsumentprodukter samt tillverkning av konsumentprodukter och läkemedel i Helsingborg och Uppsala.

Martin Johansson lyfter fram Johnson & Johnsons konsumentverksamhet i Helsingborg, som utöver att förse stora delar av världen med rökavvänjningsprodukter, också kännetecknas av en tydlig miljöprofil. Produktionsanläggningen i Helsingborg är till exempel den första helt koldioxidneutrala inom koncernen, som dessutom tilldelats en rad miljöpris. 

Janssen driver ett stort antal kliniska prövningar. I dagsläget pågår 44 prövningar i faserna ett till fyra på 77 olika kliniker. 

– Vi strävar ständigt efter att hitta rätt vård till rätt patient i rätt tid genom att intensifiera våra samarbeten med regioner, universitet, myndigheter och patientorganisationer.

Janssen är ett av flera företag som aktivt arbetar för att ta fram en vaccinkandidat mot covid-19. Janssens vaccinprogram är baserad på företagets egenutvecklade teknologi, Janssen’s AdVac® Technology, som tidigare använts bland annat för att ta fram ett EU-godkänt ebola-vaccin, samt vaccinkandidater mot HIV, RS-virus och Zika-virus. Totalt har cirka 150 000 individer vaccinerats med denna teknologi.

– Vi och många aktörer världen över har lärt oss mycket under pandemin. Sammantaget har vi på kort tid – utan att tumma på säkerhet och kvalitet – tagit fram många vaccinkandidater, tack vare ett ökat samarbete mellan industri, myndigheter samt hälso- och sjukvården.

Enligt Martin Johansson har Sverige en unik möjlighet att bli en testbädd för nya medicinska innovationer, tack vare möjligheten att koppla hälsodata till våra personnummer.

– Vi har i Sverige tillgång till en stor mängd hälsodata. Om vi kan integrera och analysera datan mer effektivt kan vi snabbare få fram nya behandlingsalternativ, då skulle jag känna mig än mer nöjd och stolt!

För att driva på utvecklingen av Sverige som en stark life science-nation har Janssen startat ett initiativ som företaget kallar #viforskarforlivet. Målet är att nya innovativa behandlingar snabbare ska nå patienter som har stora medicinska behov.

– Det behövs tydligare incitamentet för mer forskning tillsammans med hälso- och sjukvården. 

Vi behöver också få fram en nationell samordning av exempelvis hälsodata – för att Sverige ska behålla sin position som en stark life science-nation, avslutar Martin Johansson.