Skip to main content

Search

life science

Life science – en fråga som berör oss alla!

Den 5 juli handlade ett av våra seminarium om life science – och hur denna sektor kan bidra till att hitta lösningar på dagens och morgon-dagens stora hälso- och samhällsutmaningar. Vi diskuterade denna fråga med flera experter och politiska företrädare.

De flesta paneldeltagare menade att Sverige har goda förutsättningar att behålla ledartröjan inom life science, men att många länder och regioner nu vill ta över initiativet. Några av de hinder som behöver lösas är det behöver bli lättare att dela data och att infrastrukturen på framför för allt nationell nivå behöver stärkas.

Lösningar som diskuterades var ökat samarbete mellan SKR och regionerna, fortsatt stöd till Sveriges life science-kontor, att forskning behöver ses som en naturlig del av hälso- och sjukvården, att det behöver formuleras tydligare krav på att bedriva forskning samt att det krävs flera sätt att visa upp resultat, som till exempel forskningsbokslut som region Uppsala redan arbetar med.

Björn Eriksson, generaldirektör för Läkemedelsverket, lyfte i en slutkommentar fram att ”nästa regering bör nämna life science-frågan i sin regeringsförklaring”.

Se program för evenemanget och ta del av inspelning av seminariet nedan.