Skip to main content

Search

Våra värderingar

Våra värderingar
 
 
Janssen är en del av Johnsson & Johnsson-koncernen och har verksamhet i mer än 150 länder världen över med närmare 40 000 medarbetare. Janssen har funnits i Norden sedan 1956 och är medlem i de nordiska läkemedelsindustriföreningarna. Företaget finns i alla fem nordiska länder och har cirka 280 anställda medarbetare.

Globalt är Janssen ett av de tio största läkemedelsföretagen sett till omsättning. Företaget investerar årligen 4,5 miljarder dollar i forskning och utveckling. I Europa driver Janssen många forsknings- och utvecklingscentra och har ett tiotal anläggningar för läkemedel och vacciner. Här investerar företaget årligen 1,5 miljarder euro i forskning och utveckling. Vår särskilda innovationsmodell har bidragit till en pipeline som är en av de ledande inom läkemedelsindustrin.

Janssen arbetar för att hälso- och sjukvården ska vara likvärdig och att nya mediciner snabbt görs tillgängliga till rimliga priser. Vårt mål är att hjälpa människor att leva ett längre och hälsosammare liv genom att arbeta tillsammans med patienter, anhöriga, sjukvårdspersonal, myndigheter, akademi och andra intressenter.

Ytterst handlar vårt sätt att samarbeta om att kunna ta fram nya och innovativa lösningar inom viktiga och angelägna behandlingsområden. Vårt bidrag syftar till att effektivare kunna behandla sjukdomar och förbättra livskvaliteten hos patienter. Tack vare företagets omfattande medicinska forskning kan våra lösningar lindra, bromsa eller bota några av världens mest allvarliga sjukdomar.

Vi drivs av våra värderingar

Janssen vill med sina produkter och tjänster bidra till att morgondagens sjukvård ger människor ett längre och hälsosammare liv. Genom vårt engagemang verkar vi för effektiva lösningar för hälso- och sjukvården som förbättrar livet för patienter och skapar värde för samhället. På Janssen använder vi vårt Credo som vår moraliska och etiska kompass.

Credo

För mer än 60 år sedan skrev Robert Wood Johnson, dåvarande koncernchef för Johnson & Johnson, ett credo som slog fast företagets ansvar gentemot patienter, hälso- och sjukvårdspersonal, anställda, samhället och aktieägare. Innehållet i detta credo lever vi efter än idag.

Vårt credo har blivit en ledstjärna för vår dagliga verksamhet inom Janssen.