Skip to main content

Search

Webbinarium 15 september 2021 om psykisk sjukdom

Webbinarium: Janssen i Folkhälsodalen 15 september 2021 om psykisk sjukdom
Personer med psykisk sjukdom har självklart rätt till jämlik och kunskapsbaserad vård, varför är det inte så? Personer med psykisk ohälsa ska ha samma tillgång till en jämlik, kunskapsbaserad, säker och tillgänglig vård och omsorg av god kvalitet som personer, med somatisk ohälsa.

”Psykisk ohälsa” är en av våra största samhällsutmaningar. Enligt en rapport som WHO tog fram 2018 kommer psykisk ohälsa och psykisk sjukdom att vara den största sjukdomsbördan i så gott som hela världen år 2030. Psykisk ohälsa kostar idag samhället ofantliga summor och olika regeringar har satsat många miljarder för att stimulera utveckling inom området. Trots detta går inte förbättringsarbetet tillräckligt fort. Vid dagens samtal kommer vi att prata om skillnaden mellan psykisk ohälsa och psykisk sjukdom med fokus på behandlingsresistent depression. Vad går att, och vad vill vi på riktigt förändra i system och organisation för öka tillgänglighet till psykiatrin för de som behöver? Får rätt patient tillgång till de effektivaste behandlingarna? Det är några frågor som vi behöver fundera på om vi ska leva upp till mottot att ”Alla människor är värda ett gott liv utifrån de förutsättningar som finns”.

Tidpunkt: 15 september kl 12.00 – 13.00

Anmälan till paneldebatten sker här

Deltagande är kostnadsfritt.

Medverkande:

  • Barbro Hejdenberg Ronsten ordförande i Riksförbundet för social och mental hälsa, RSMH

  • Ing-Marie Wieselgren, specialistläkare i psykiatri och projektchef vid Uppdrag psykisk hälsa, SKR

  • Lars Häggström, specialistläkare i psykiatri vid Affecta psykiatrimottagning i Halmstad

  • Susanne Nordling (MP) ordförande i psykiatriberedning i Region Stockholm Eva Lund, Public Affairs Manager på Janssen

Samtalsledare: Göran Hägglund, Reform Society

Arrangör: Janssen

Välkommen!

Eva Lund Public Affairs Manager,

Janssen e-mail: [email protected]