Skip to main content

Search

webinarium_augusti

Webinarium: Jämlik tillgång till nya avancerade behandlingar, till en rimlig kostnad – vad krävs för att nå dit?
Utvecklingen inom precisionsmedicin går snabbt framåt och idag finns flera avancerade och individanpassade läkemedelsterapier som är godkända. Då utvecklingskostnaderna i princip är desamma oavsett om det finns få eller många patienter blir priset för dessa specialbehandlingar, ofta avsedda för små patientgrupper, högre än för mediciner riktade till stora patientgrupper. Samtidigt innebär precisionsmedicin att molekylära tester gör det möjligt att diagnosticera, riskbedöma samt förutse vilken behandling som fungerar för den enskilde patienten.

Den 3 maj avrapporterade TLV sitt uppdrag till regeringen gällande utmaningarna vid utvärdering och betalning för precisionsmedicin och avancerade terapiläkemedel (ATMP). Som förslag lyfter myndigheten bland annat införande av utfallsbaserade betalningsmodeller, där betalningen sker när samhället ser faktisk nytta av behandlingen. Utmaningarna med utfallsbaserade modeller är flera. Dels kan effekten som ska studeras sträcka sig över en livstid, så när och hur ska effekten mätas? Det kommer också krävas en samordning och delning av patientdata som idag inte finns på plats. Ett utökat samarbete mellan regionerna och staten är sannolikt en förutsättning för att det här ska fungera.

Några frågor som vi kommer diskutera vid vårt webinarium är:

  • Hur får vi betalningsviljan och betalningsförmågan att tycka lika?

  • Hur kan ansvaret för värdet av medicinska genombrott fördelas mellan parterna, samhälle, företag och patient?

Tid och plats: 23 september kl. 13.30-14.30. Seminariet kommer genomföras virtuellt.

Länk: Anmäl dig här

Deltagare: 

  • Ulf Persson, professor och senior rådgivare vid Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi

  • Acko Ankarberg Johansson (KD), ordförande Socialutskottet

  • Lise-lott Ericsson, ordförande i Blodcancerförbundet

  •  Marie Morell (M), regionråd i Östergötland och ordförande i Sjukvårdsdelegationen

  • Örjan Norberg chef för Enheten för innovation och forskningsanslag i Region Västerbotten

  • Maria Palmetun Ekbäck chef för Läkemedelscentrum i Örebro och ledamot i NT-rådet

Moderator: Ellinor Persson

Ellinor Persson är en av Sveriges mest rutinerade programledare med cirka 1000 direktsändningar bakom sig på SVT, TV3, TV4+, Kanal5 och P3. Hon har också jobbat som tv-journalist på flertalet produktionsbolag i Sverige. Sedan 2004 arbetar hon heltid som moderator och debattledare.

 

Välkommen!

Eva Lund Public Affairs Manager,  Janssen-Cilag AB e-post: [email protected]