Skip to main content

Search

Title

INFORMĀCIJAS ATKLĀŠANA

Veselības aprūpes speciālistiem un organizācijām veiktā finansiālā un nefinansiālā atbalsta publiskošana
 
 

DATI PAR FINANSIĀLO UN NEFINANSIĀLO ATBALSTU, VESELĪBAS APRŪPES SPECIĀLISTIEM (VAS) UN VESELĪBAS APRŪPES ORGANIZĀCIJĀM (VAO) IR PIEEJAMI

 

 

Šajā Janssen tīmekļa vietnē ir pieejama informācija par finansiālo un nefinansiālo atbalstu pacientu organizācijām (PO) saskaņā ar SIFFA un LPMA Labas prakses un ētikas kodeksu. Dati par finansiālo un nefinansiālo atbalstu, veselības aprūpes speciālistiem (VAS) un veselības aprūpes organizācijām (VAO) tiek izpausti saskaņā ar 2011. gada 17. maija Ministru kabineta noteikumu Nr. 378 „Zāļu reklamēšanas kārtība un kārtība, kādā zāļu ražotājs ir tiesīgs nodot ārstiem bezmaksas zāļu paraugus” 32.2 punktu. Attiecīgi, datus par Janssen sniegto finansiālo un nefinansiālo atbalstu. VAO un VAS, iekļaujot arī pētījumiem un attīstībai izlietoto summu (lai ievērotu EFPIA kodeksa prasības), var aplūkot Veselības Inspekcijas tīmekļa vietnē.