Skip to main content

HĽADAŤ

Partneri

Partneri
Spolupráca s partnermi z celého sveta

Oceňujeme Vašu poskytovanú pomoc. Či už ste ...

  • výskumný vedec pracujúci na inovatívnom projekte
  • biotechnologická alebo farmaceutická spoločnosť pri hľadaní vývojového partnera pre Váš produkt
  • odborník z oblasti obchodu zaujímajúci sa o objavenie kreatívneho obchodného riešenia pre Váš produkt,
  • alebo dodávateľ materiálov, tovaru alebo služieb, ktoré môžu potencionálne prinášať osoh pre naše spoločnosti.

Spoločnosť Janssen si uvedomuje dôležitosť budovania silných pracovných partnerstiev, ktoré môžu zlepšiť kvalitu zdravotnej starostlivosti na globálnej úrovni, rešpektuje a ochraňuje životné prostredie a podporuje zmysel zodpovednosti voči miestnym komunitám.

Každý deň úzko spolupracujeme s vedcami, technologickými expertami a inými odborníkmi z globálnych akademických a obchodných komunít s cieľom rozvoja a uvedenia na trh nových produktov.

Spoločnosť Janssen neustále pokračuje v budovaní rozsiahlej siete spolupracujúcich partnerov s akademickými výskumníkmi z celého sveta, ako napríklad univerzitami, s marketingovými spoločnosťami, nemocnicami a odbornými asociáciami. Naďalej pokračujeme v hľadaní nových príležitostí a spájaní komplementárnych zručností.

Zoznam zmluvných partnerov

Zoznam zmluvných partnerov s prístupom k osobným informáciám zákazníkov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Transparentná spolupráca

Od 1. 1. 2016 vstúpila do platnosti novela zákona 362/2011 o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá ukladá farmaceutickým spoločnostiam viaceré oznamovacie povinnosti. Okrem iného predkladať Národnému centru zdravotníckych informácií (NCZI) správu o výdavkoch na peňažné a nepeňažné plnenia poskytnuté priamo alebo nepriamo zdravotníckemu pracovníkovi alebo poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti.

Zistiť viac o Transparentnej spolupráci

Spolupráca

Vedecké poznatky narastajú geometrickým radom.

Príležitosti pre ďalší rozvoj sú oveľa väčšie, ak sa vydáme cestou spoločného úsilia a využijeme tie najlepšie vstupy, či už prichádzajú od pacientov, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, vlády, regulátorov alebo platcov: oni nám pomôžu zamerať sa na najurgentnejšie potreby.

Naši vedci a medicínski experti čím ďalej, tým viac kooperujú s externými špecialistami z mnohých iných sektorov v spoločnosti, ako je akademická obec, biotechnologické spoločnosti, technologické spoločnosti a univerzitné nemocnice.