Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to main content

IŠČI

Nalezljive bolezni in cepiva

Nalezljive bolezni in cepiva

Zaradi povečane odpornosti bakterij in povečanega tveganja za hude okužbe pri bolnikih z oslabljenim imunskim sistemom in pri starejših je potreba po antibiotikih velika. Z globalnim bojem proti nalezljivim boleznim želimo izboljšati življenje ljudi in javno zdravstvo.

Znanje in inovativnost sta temelj za iskanje rešitev in zadovoljevanje potreb po učinkovitejšem zdravljenju nekaterih bolezni, kot so okužba z virusom HIV, tuberkuloza, hepatitis C in nekatere druge nevarne okužbe. Z novimi načini sodelovanja želimo razviti učinkovitejša zdravila, preventivno zdravljenje, diagnostiko in biomarkerje, ki bi omogočili razlikovanje med različnimi podtipi bolezni.

Življenje na robu

Zaradi aidsa je do danes umrlo 34 milijonov ljudi, zato v zvezi z njim lahko govorimo o najbolj uničujoči pandemiji v zgodovini. Aids povzroča virus HIV; ta napade celice imunskega sistema in bolnike izpostavi okužbam, ki so zanje smrtno nevarne. Virus HIV se zapiše v genetski material celice, to pa povzroči, da prične celica sama proizvajati viruse. Virus HIV pogosto nepravilno prepiše svoj genetski material, zato se novi virusi razlikujejo od izvirnih. Zaradi takšnih nenehnih sprememb je okuženega z virusom HIV težko zdraviti.

»Napaka v sistemu«

Tretjina svetovnega prebivalstva je okužena z bakterijo, ki povzroča tuberkulozo. Pri vsakem okuženem človeku obstaja 10 % možnosti, da bo zbolel za tuberkulozo. Še posebej so ogroženi ljudje z oslabljenim imunskim sistemom. Pri obolelih z aidsom tako obstaja desetkrat večja možnost za razvoj tuberkuloze. Ti bolniki pogosto živijo v državah v razvoju, kjer je okužba s tuberkulozo tudi najpogostejša. V Afriki je okuženih 30–50 % prebivalcev, v zahodnem svetu pa 5 %.

Upanje na ozdravitev

Čeprav so prvi antibiotik za zdravljenje tuberkuloze odkrili pred 50 leti, je danes zdravljenje še vedno zelo zahtevno, še posebej z vidika odpornosti povzročitelja bolezni na antibiotike. Naša zaveza, k razvoju zdravil, ki so ključna za dobrobit bolnikov, se je izrazila tudi na področju zdravljenja tuberkuloze. V letu 2014, je Evropska agencija za zdravila odobrila dovoljenje za promet z zdravilom, ki je kot del sheme, namenjeno zdravljenju pljučne tuberkuloze, kadar gre za okužbo z sevi, odpornimi proti več zdravilom (MDR-TB - multidrug-resistant tuberculosis).

Ste vedeli?

Obstaja več naših spletnih strani, kjer so predstavljena nekatera zdravila in področja bolezni. Strani so namenjene bolnikom in njihovim skrbnikom. Koristne informacije o hepatitisu C najdete na naših spletni strani:

 
Publikacije:
Nasvetnik za življenje s HIV
Nasvetnik za življenje s HIV

prof. dr. Janez Tomažič, dr. med.
Združenje za infektologijo
Slovenskega zdravniškega društva
Ljubljana, 2012