Skip to main content

Search

almedalen

Janssen i Almedalen 2023
När: 28/6
Kl: 16:20-17:05
Var: S:t Hansplan 2, S:t Hans Café, Visby
Beskrivning av seminarium:

Att kliniska prövningar är viktigt för Sverige är de flesta eniga om. Men hur säkerställer vi att ord leder till handling, att förutsättningarna för att bedriva kliniska prövningar i Sverige förbättras så att vi inte hamnar efter som life science nation? Hur får vi till politisk prioritering och direktiv behövs? Det sätter vi fokus på under Almedalsveckan 2023!

I mars lämnade Peter Asplund över sin utredning ”Förslag på åtgärder för att skapa bättre förutsättningar för kliniska prövningar – för en bättre välfärd och en starkare life science-sektor” till regeringen. Nu måste vi gå från ord till handling, men hur? Alla är eniga om att kliniska prövningar behövs, men hur vill politiken egentligen prioritera sagda område; vilka åtgärder kommer att tas för att förbättra Sveriges förutsättningar på detta område? Att öka antalet kliniska prövningar i Sverige skulle alla tjäna på – inte bara bättre behandlingar – utan också pengar, till nytta för såväl patienterna, regionerna, industrin och nationen. Någon måste nu ta ett politiskt ledarskap i denna fråga!

Medverkande:

Göran Hägglund, Samtalsledare, Sr Rådgivare, Reform Society Company
Peter Asplund, tidigare ansvarig utredare och verksamhetschef vid verksamhetsområde Anestesi och Intensivvård, Region Örebro län
Stefan Volk Jovinge, Forskningschef kardiologi, Skånes universitetssjukhus, Region Skåne, Lund
Malin Högberg Sjögrell, Regionråd (L), ordf i sjukhusstyrelsen, Region Uppsla, Akademiska Sjukhuset i Uppsala
Eva Adås, Country Head, Global Clinical Operations, Janssen