Skip to main content

Search

Precisionsmedicin ger stora patientvinster

Precisionsmedicin ger stora patientvinster
Allt fler patienter med svåra och livshotande cancersjukdomar kan få en bättre prognos och vissa till och med bli helt botade när ny diagnostik och målinriktade behandlingar används. - Det är en otrolig innovation och skillnaderna för patienterna är stora. Möjligheterna för effektivare och kortare behandling ökar. Det räddar liv, säger Lise-lott Eriksson, ordförande i Blodcancerförbundet.

Bild:Lise-lott Eriksson

- Tidigare har främst cytostatikabehandling använts som dödar samtliga celler, även friska celler, vilket kan vara en stor påfrestning för patienten. Med precisionsmedicin kan behandlingen mål- och individanpassas för den enskilde patienten. Vi slipper behandlas brett och friska celler påverkas inte i samma utsträckning vilket minskar patientlidandet, berättar Lise-lott Eriksson.

Effektivare behandling

En modern och innovationsdriven hälso- och sjukvård erbjuder patienter bästa möjliga behandling med nya läkemedel. Precisionsmedicin, tillsammans med kombinationsbehandlingar ökar möjligheten för patienterna. Komplikationer och biverkningar minskar och chansen att överleva ökar. - Utvecklingen är fantastisk och blodcancer är ett av de områden som kommit väldigt långt inom precisionsmedicin. Att vi nu kan angripa just de sjuka cellerna och även kombinera flera behandlingar som angriper olika delar av cellerna, ger effektivare vård. En snabb och tidig behandling ger ofta ett mycket djupare behandlingssvar med långvarig respons med bättre prognos, säger Lise-lott Eriksson.

- All cancerbehandling har biverkningar, men med precisionsmedicin kan en del biverkningar undvikas. Med en målinriktad behandling, specifik för individen, kan behandlingstiden också kortas ner. Patientvinsterna är stora, säger Lise-lott Eriksson.

Framtidens behandling

Men precisionsmedicin ställer andra krav på hälso- och sjukvården. Omställningen för hälso- och sjukvården är komplex. Ekonomiska resurser, en nationell implementeringsplan med samordning inom området behövs. Annars är risken stor att vi tappar tid och fart i implementeringen.

- De nya behandlingarna kräver initialt mer resurser, men kommer på sikt att ge besparingar för samhället, vården och den enskilde individen, säger Lise-lott Eriksson och fortsätter:

- Framtidens behandling kommer mer att handla om behandling för en viss typ av mutation, än att behandla en specifik diagnos. Det är tydligt att individuellt anpassad behandling ger bättre resultat och förbättrad livskvalitet.

Av: Sanna Bergling

Läs mer: