Skip to main content

Search

Samarbeten med patientorganisationer

Samarbeten med patientorganisationer

Vi vill fördjupa och utveckla vårt samarbete med olika patientorganisationer eftersom de har god kunskap om patienternas behov. Som företag lär vi oss av detta samarbete, vilket ger oss viktig kunskap om hur vi kan utveckla nya behandlingsalternativ som underlättar för patienten i vardagen.

Vår intention är att arbeta med ständiga förbättringar och därför är patienteras återkoppling viktig för oss. Ett exempel på återkoppling kan vara att utveckla informationen på bipacksedeln eller att ge tydligare information kring kliniska prövningar.

Här kan ni se en lista över vilka patientorganisationer som vi stöttat under de senaste åren.

”Vi betraktar vårt samarbete med patientorganisationer som avgörande för att bättre förstå och stödja patienter i hanteringen av deras sjukdom.”

Yvonne Thomson

SR. Public Affairs Lead