Skip to main content

Search

Ons "Innovatie voor de Samenleving" rapport

Ons "Innovatie voor de Samenleving" rapport

We zijn erg trots om ons "Innovatie voor de Samenleving" rapport te mogen voorstellen. Janssen is als innovatief geneesmiddelenbedrijf diep verankerd in het Belgische Life Sciences ecosysteem, waarin elke speler een unieke bijdrage levert en dezelfde ambitie heeft: het versterken van onze gezondheidszorg. Wij zetten ons dagelijks in om de gezondheid en het welzijn van alle mensen duurzaam te verbeteren. Met dit rapport geven we inzicht in hoe we dat doen.

Samenwerking is essentieel

Het afgelopen jaar heeft het belang van een goed georganiseerde gezondheidszorg en innovatie op het gebied van geneesmiddelen en vaccins onderstreept. Alleen door intensieve samenwerking tussen alle belanghebbenden in combinatie met innovatie op het gebied van vaccins was het mogelijk om binnen het jaar na de uitbraak van de pandemie COVID-19 vaccins te ontwikkelen.

In dit rapport benadrukken we het belang en de kracht van de dialoog met alle belanghebbenden en het aangaan van partnerschappen. Wij zijn ervan overtuigd dat de meest waardevolle innovatie voor de patiënt tot stand komt door samen te werken met de verschillende actoren die samen onze gezondheidszorg vormgeven. Op die manier kunnen we het ecosysteem ook verder versterken, talent stimuleren en aantrekken, en onze gemeenschappelijke verantwoordelijkheid ten aanzien van de samenleving nakomen.

 

 

Integratie van de SDG’s in onze strategie

Een ander aandachtspunt van het "Innovatie voor de Samenleving" rapport is de integratie van de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen in onze bedrijfsstrategie. Als toonaangevend innovatief bedrijf hebben we een grote maatschappelijke betrokkenheid. Onze ecologische voetafdruk en de manier waarop we met gendergelijkheid en diversiteit omgaan zijn ook belangrijke aspecten binnen onze bedrijfsvoering. In het hele rapport benadrukken we hoe we de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs) in onze bedrijfsstrategie integreren. We vinden dat we geen duurzaamheidsstrategie naast onze bedrijfsstrategie moeten hebben, maar een duurzame bedrijfsstrategie.

Wil je meer weten over hoe wij ons inzetten om innovatieve geneesmiddelen en vaccins te ontwikkelen en beschikbaar maken voor de mensen die ze nodig hebben? Wil je weten hoe wij van plan zijn dit op een duurzame manier te bereiken? Lees ons rapport op: www.innovatievoordesamenleving.be.

 

EM-90625 – FEB 2022