Skip to main content

HLEDAT

Poslání a vize

Poslání a vize
Pokrok vědy ve prospěch pacientů

Díváme se do budoucnosti, kdy bude svět zdravotní péče čelit výzvám informovaných a svých práv si vědomých pacientů. Usilujeme o změnu, která zlepší přístup k lékům: nejlepší dostupná léčba za přijatelnou cenu. To je důvod, proč se ve společnosti Janssen snažíme zabezpečit přístup k účinným a cenově přijatelným lékům a souvisícím službám zdravotní péče pro lidi, kteří je potřebují.

Prostřednictvím spolupráce s akademickými výzkumníky po celém světě přinášíme inovativní terapeutická řešení klíčových nenaplněných potřeb. Podstata našeho přístupu spočívá ve snaze spojovat komplementární dovednosti a v budování pevných pracovních partnerství s vládami, pacientskými skupinami, odborníky v oblasti zdravotní péče a ostatními profesionály z globálních akademických a obchodních komunit.

Naším posláním je vykonat co nejzásadnější změnu ve způsobu léčby onemocnění. Máme skvělé portfolio řešení léčebných postupů, která dokáží zmírnit, kontrolovat nebo vyléčit některé z nejzávažnějších stavů a onemocnění, jaké se na světě vyskytují.

Ve svém nasazení však jdeme dále. Vytváříme skvělá řešení zdravotní péče, která budou přinášet užitek pacientům a přidají hodnotu společnosti a našim firemním partnerům. Chceme vyvíjet inovativní a integrované produkty a léky, aby se obnovila a prohloubila kvalita života. Zároveň chceme zajišťovat návratnost investicí, která je odrazem skvělých výkonů, a odměňovat ty, kteří investovali své nápady a úsilí do naší společnosti.

Abychom garantovali naši schopnost plnit své závazky vůči pacientům, zákazníkům a investorům, kteří se na nás spoléhají, pracujeme bok po boku s partnery z oblasti zdravotní péče a stavíme na talentu našich lidí. Spolu se díváme do budoucnosti, ve které mají pacienti a jejich rodiny nový pocit naděje. Naděje na vyléčení.

Naším posláním je přinést změnu do životů jednotlivců

Svou energii každý den soustředíme na pět hlavních terapeutických oblastí nenaplněných potřeb:

 
Vyvíjíme udržitelná a integrovaná řešení zdravotní péče tím, že pracujeme bok po boku s pacienty, odborníky z oblasti zdravotní péče a ostatními partnery, kteří se na nás spoléhají. Zaměřujeme se na transparentnost provozu a budování důvěry tím, že nasloucháme těm, kteří se podílejí na rozhodování v oblasti zdravotní péče.

Z tohoto důvodu budeme ve společnosti Janssen i nadále investovat do našich lidí. Monitorujeme pokroky jednotlivců a přednostně obsazujeme vedoucí pozice z vlastních řad tak, aby se osobní ambice stávali skutečností. V Janssenu věříme, že tvoříme budoucí lídry. Naším primárním cílem je zajistit, aby lidé po celém světě měli nový pocit naděje: přístup k inovativním léčebným přípravkům a kvalitní zdravotní péči.