Skip to main content

HLEDAT

Infekční onemocnění

INFEKČNÍ ONEMOCNĚNÍ – léčba hepatitidy C a viru HIV

Světová poptávka po antibiotikách je stále vysoká z důvodu rostoucí rezistence a zvýšeného rizika závažných infekcí jak u pacientů s oslabenou imunitou, tak i u stárnoucí populace. Naším cílem je přetvářet lidské životy a zlepšovat veřejné zdraví prostřednictvím boje proti infekčním chorobám po celém světě.

V tomto smyslu klademe pevné základy v oblasti vědy a inovativního myšlení s cílem přinášet průlomová řešení klíčových nenaplněných zdravotních potřeb, jakými jsou HIV, tuberkulóza, hepatitida typu C, a antibiotika na závažná onemocnění. Jsme průkopníky unikátní spolupráce při vývoji portfolia řešení sestávajícího z účinných léků, preventivních léčebných postupů, diagnostik a biomarkerů k rozlišování mezi různými podtypy onemocnění.

Život na okraji

K dnešnímu dni zabilo onemocnění AIDS více než 25 milionů lidí, čímž se stalo jednou z nejničivějších pandemií v historii lidstva. Toto onemocnění způsobuje virus HIV, který napadá buňky imunitního systému a tím vystavuje nemocné lidi infekcím, které ohrožují život. Virus HIV se vpisuje do DNA buňky tak, že napadená buňka kopíruje genetickou strukturu viru do své vlastní, dále se již dělí takto pozměněná a napomáhá tak k dalšímu šíření viru. Virus HIV má mnohem nestabilnější genetickou strukturu proti našim vlastním buňkám a často kopíruje svou virovou DNA ne zcela identicky v porovnání se svou původní předlohou. Nové virusy se proto poměrně liší od těch původních. Důsledkem uvedeného je tak skutečnost, že virus HIV se neustále mění, a je proto těžké s ním bojovat.

 
Chyba v systému

Jedna třetina světové populace je v současnosti nakažená bakterií, která způsobuje tuberkulózu (TBC), přičemž je u každého nakaženého člověka 10% pravděpodobnost, že v průběhu svého života bude trpět klinickými projevy TBC. Ohrožení jsou zejména lidé s oslabeným imunitním systémem, u kterých je největší pravděpodobnost, že u nich dojde k rozvinutí tohoto, často smrtelného, plicního onemocnění. U pacientů trpících AIDS je například desetkrát vyšší pravděpodobnost, že u nich propukne TBC, přičemž tito lidé často žijí v rozvojových zemích, kde je TBC infekce také rozšířenější. Například v Africe je nakaženo TBC 30-50% populace na rozdíl od 5%, zaznamenávaných na západě.

Naděje na vyléčení

První antibiotikum na léčbu TBC bylo objeveno před 50 lety; léčba je ale i dnes velmi složitá. Nemocní musí užívat čtyři antibiotika zároveň po dobu šesti až devíti měsíců, což je pro mnoho z nich náročné. Pokud se antibiotika neužívají, jedna z deseti milionů bakterií, která odolá léčbě, má čas k tomu, aby se rozmnožila a rozšířila. Pokračuje tedy hon na lék, který by dokázal rychleji léčit TBC a zabít bakterii, která dokáže odolávat léčbě současnými antibiotiky.

6 terapeutických oblastí

Pro pacienty aktivně vyvíjíme léčebné postupy v šesti důležitých terapeutických oblastech zdravotní péče:

Poskytujeme pacientům řešení pro jedny z nejzávažnějších onemocnění, které se na světě vyskytují. V Janssenu jsme připraveni poskytovat víc než jen léčebné přípravky a individuální léčbu. Nabízíme řešení v oblasti managementu onemocnění včetně spolupráce se odbornými organizacemi s cílem zajistit monitorování, prevenci a efektivní management zdraví.