Skip to main content

HLEDAT

Imunologie

IMUNOLOGIE - léčba psoriázy, psoriatické atritídy a Chrohnovy choroby

Janssen patří k tradičním výrobcům biologických léčiv určených k léčbě onemocnění kůže s imunologickou příčinou jejich vzniku, zejména lupénky a psoriatické artritídy. V centru pozornosti současného výzkumu jsou nyní léčivé přípravky vyvíjené za pomoci nových biotechnologií a nízkomolekulární perorální léčiva na autoimunitní, zánětlivá a plicní onemocnění. Díky našemu přetrvávajícímu úsilí v oblasti výzkumu biomarkerů, klinického výzkumu a externích inovací jsme připraveni, dosáhnout trvalého vedoucí postavení a růstu, to vše díky průlomovým léčebným přípravkům pro pacienty a poskytovatele zdravotní péče po celém světě.

Lupénka (psoriáza) je chronické zánětlivé onemocnění celého organismu, které se viditelně projevuje na kůži. Psoriáza se řadí mezi autoimunitní onemocnění - to jsou onemocnění, při kterých se imunitní systém obrátí proti vlastnímu organismu. Postihuje přibližně 2% až 3% evropské populace, na světě je postiženo přibližně 80 milionů lidí.

Kromě kůže bývají postiženy i nehty a klouby. Nejedná se o nakažlivou, život ohrožující nemoc, ale lidé s lupénkou mají vyšší riziko vzniku a rozvoje cukrovky, artritidy, srdečních chorob a deprese. Lupénka se může projevit v jakémkoliv věku, nejčastěji se poprvé objeví ve věku 15 až 35 let. Nedá se vyléčit, ale je to léčitelné onemocnění, které může po adekvátní léčbě ustoupit a nemusí se projevit po celá dlouhá léta.

Příčiny vzniku lupénky

Za příčinu vzniku psoriázy se považuje geneticky podmíněná porucha funkce imunitního systému, který způsobí nadměrnou produkci kožních buněk. Jejich následné nahromadění se projevuje lokálním zánětem a olupováním kůže formou šupin. Onemocnění může dlouho zůstat v latentní formě. Znamená to, že se navenek neprojevuje, může však vypuknout pod vlivem vnitřních nebo vnějších podnětů. K těmto podnětům patří např. streptokoková infekce, zejména streptokoková tonzilitida (angína), která je častým spouštěčem psoriázy u dětí. Stres (rozvod, úmrtí v rodině, ztráta zaměstnání) je také významným faktorem ovlivňujícím první vzplanutí psoriázy a negativně ovlivňuje průběh onemocnění. Ke vzniku či zhoršení stavu psoriázy může významně přispívat i nezdravý životní styl, provázený obezitou, nadměrnou konzumací alkoholu a kouřením. K vnějším faktorům patří mechanické poranění kůže, např. nadměrné škrábaní, snaha o odstranění šupin či poškození kůže povrchovou kožní infekci. Vzplanutí psoriázy může způsobit sezónní změna počasí se známým zhoršováním kožních projevů zejména v zimních měsících. I přes pozitivní efekt UV záření na psoriázu, který je také využíván v její léčbě, nadměrné vystavení UV záření či dokonce spálení může psoriázu zhoršit. V neposlední řadě mohou kožní projevy zhoršovat či vyvolat také některé léky (např. léky na vysoký krevní tlak). Vyvarování se těmto známým spouštěcím faktorům můžeme pomoci zabránit či oddálit vzplanutí psoriázy nebo zmírnit projevy onemocnění.

Psoriatická artritida

Psoriatická artritida je chronické zánětlivé onemocnění, které se projevuje zánětem kloubů a ve většině případů i přítomností kožního postižení - psoriázou. Ne každý pacient s psoriázou má však postižený pohybový aparát. Psoriatická artritida vzniká často po letech od objevení se kožních příznaků. Nejčastěji začíná psoriáza i artritida současně, a jen zřídka se stává, že zánět kloubů předchází kožním projevům. Psoriatická artritida se vyvine u téměř čtvrtiny pacientů s psoriázou. Kloubní postižení bez psoriázy je spíše výjimečné.

Při vzniku onemocnění sehrává roli imunitní systém. Zaměřuje se na klouby a pojivovou tkáň, kde působí jejich zánět až poškození. Nemoc začíná nevýraznými bolestmi a otokem jednoho nebo více kloubů, šlachových úponů nebo zánětlivými bolestmi páteře. Nezřídka se může objevit pouze omezení rozsahu pohybu v kloubech či ranní ztuhlost a únava kloubů, která mizí při pohybu. Nejčastěji se jedná postižení kolenních kloubů, kotníků, drobných kloubů rukou a nohou. Podobně jako kožní postižení i kloubní obtíže mohou mít fáze zlepšení a zhoršení. Zatímco psoriáza nezpůsobuje jizvení nebo jakékoliv trvalé poškození kůže, psoriatická artritida může způsobit trvalou deformaci a poškození kloubů, pokud není léčena.

Správně zvolenou léčbou lze příznivě ovlivnit průběh onemocnění a pacient patří do rukou specialisty - revmatologa.

Věděli jste?

Janssen připravil webové stránky, na kterých pacienti a jejich ošetřovatelé naleznou užitečné informace o lupénce a psoriatické artritídě:

 
6 terapeutických oblastí

Pro pacienty aktivně vyvíjíme léčebné postupy v šesti důležitých terapeutických oblastech zdravotní péče:

Poskytujeme pacientům řešení pro jedny z nejzávažnějších onemocnění, které se na světě vyskytují. V Janssenu jsme připraveni poskytovat víc než jen léčebné přípravky a individuální léčbu. Nabízíme řešení v oblasti managementu onemocnění včetně spolupráce se odbornými organizacemi s cílem zajistit monitorování, prevenci a management zdraví.