Skip to main content

Search

Hvorfor regler om offentliggjøring av verdioverføringer?

Janssen har en lang historie med å tilby innovative, og i mange tilfeller livreddende, legemidler til samfunnet basert på egen forskning og samarbeid med leger, medisinske forskere, sykehus og annet helsepersonell samt helseorganisasjoner. Dette samarbeidet har gitt gode resultater for pasientene.

I juni 2013 innførte EFPIA (sammenslutningen av legemiddelindustriforeninger i Europa) formelt «Regler om offentliggjøring av finansielle overføringer fra industri til helsepersonell og helseorganisasjoner» i et forsøk på å bidra til ytterligere selvregulering av samarbeid mellom legemiddelselskaper og helsepersonell eller deres organisasjoner når det gjelder verdioverføringer (som f.eks. betaling for konsulenttjenester eller utdanningsstipend).

Video EFPIA: Arbeidsforholdet mellom legemiddelindustrien og helsevesenet

I juni 2016 offentliggjorde Janssen, sammen med andre legemiddelselskaper som er medlemmer av EFPIA, verdioverføringer foretatt i løpet av 2015, som f.eks. økonomisk støtte til helsepersonell for deltakelse på seminarer, betaling av honorarer for tjenester levert til Janssen av helsepersonell eller utdanningsstipend til helseorganisasjoner. Vi var aktivt ute og oppfordret helsepersonell som vi samarbeidet med til å samtykke i publisering av individuelle data, og vi var svært fornøyde over at de aller fleste gjorde det. Våre ambisjoner er å oppfordre enda flere til å bli med oss på veien mot større transparens. Vi mener at åpen kommunikasjon om disse interaksjonene er positivt for alle, inkludert helsepersonell, fordi vi gjennom dette svarer på allmennhetens forventninger om transparens og viser at pasientene drar nytte av disse interaksjonene i form av mer informert klinisk beslutningstaking og korrekt bruk av legemidler.

Janssen støtter helhjertet opp om offentliggjøring av verdioverføringer. EFPIAs regler om offentliggjøring (og tilsvarende landsspesifikke regler fra nasjonale legemiddelforeninger) er et viktig bidrag for å gjøre finansielle opplysninger knyttet til interaksjoner mellom legemiddelindustrien og det medisinske miljøet mer transparent. Disse forholdene er avgjørende for å oppnå kontinuerlig medisinsk fremgang og forbedre resultatene for pasientene.