Skip to main content

Search

Kronisk Lymfatisk Leukæmi (CLL)

Arbeider du i helsevesenet? Gå til Janssen Medical Cloud

Hva er kronisk lymfatisk leukemi?

Kronisk lymfatisk leukemi (B-KLL) er en blodkreftsykdom som utvikler seg sakte. Den tilhører klassen lymfomsykdommer (WHO-klassifisering 2016), og er vanligst hos voksne i den vestlige verden. I Norden lever cirka 12 000 personer med sykdommen.1

B-KLL er en kreftform der tumorceller (umodne lymfocytter) samler seg i lymfekjertler og blod. Den utgår fra B-celler, en type hvite blodlegemer. B-cellene er en del av immunsystemet og spiller en avgjørende rolle for å bekjempe infeksjoner i kroppen. B-KLL kan oppstå når B-cellene begynner å dele seg uvanlig raskt.

Diagnose
B-KLL oppdages ofte uten at det finnes noen tydelige symptomer, for eksempel i forbindelse med en helsekontroll. Tretthet, vektnedgang, infeksjoner og forstørrede lymfeknuter kan være tegn på sykdom. Diagnosen stilles basert på kliniske undersøkelser samt ulike vevsprøver, f.eks. blod- og beinmargsprøver.

 
Å leve med kronisk lymfatisk leukemi (B-KLL)
 
 
Behandling

Før behandling av B-KLL blir det tatt en klinisk vurdering basert på hver enkelt pasients situasjon. Det blir sett nærmere på hvilken type B-KLL pasienten har, hvilket stadium sykdommen befinner seg i, og hvilken nytte behandlingen kan hafor hver enkelt pasient.

Det er vanlig å behandle med cytostatika (kjemoterapi) kombinert med antistofflegemidler (immunterapi), såkalte monoklonale antistoffer som søker opp og fester seg på kreftceller, slik at cellene brytes nedog dør. I dag finnes det også flere behandlinger der et spesifikt protein i kreftcellene hemmes, slik at de mister evnen til å fungere som kreftceller, for eksempel ved at de ikke deler seg like raskt eller ikke lenger samler seg i lymfekjertlene.

Regelmessig behandling er ikke nødvendig for personer som ikke har symptomer, eller der sykdommen er på et tidlig stadium.

Vi oppfordrer pasienter til å snakke med lege om behandling. Det er helsepersonell sammen med pasientene som skal finne egnet behandling gitt den enkelte pasients unike forutsetninger og behov.

Mer informasjon om Kronisk lymfatisk leukemi kan finnes hos: