Skip to main content

Search

wait-rapporten

Fredag 28. april ble den årlige rapporten «Pateints WAIT Indicator» publisert av EFPIA, sammenslutningen av legemiddelindustriforeninger i Europa, herunder den norske  Legemiddelindustrien (LMI).

Rapporten er den største undersøkelsen av sitt slag i Europa, og måler indikatorer på hvor lenge pasienter i europeiske land må vente for å få tilgang til nye legemidler som har fått markedsføringstillatelse. For Norge gir disse WAIT rapportene en god indikasjon på utviklingen over de siste årene. Vi ser at viktige parametre går i feil retning i forhold til de legemiddelpolitiske mål i Norge.

Det er nedstemmende lesning, men ikke uventet, da utviklingen er i tråd med det systemet for Nye metoder selv rapporterte for utviklingen i fjor

WAIT rapporten føyer seg dermed inn i rekken over dokumentasjon som viser at offentlig refusjon av nye innovasjoner ligger på et for lavt nivå i Norge.

Vi mener at norske helsemynidgheter og våre helsepolitikere bør ha en ambisjon om at Norge skal være et foregangsland for å ta i bruk nye behandlinger og teknologi og at norske pasienter skal gis rask tilgang til dette. I utarbeidelsen av ny strategi for Nye metoder er det viktig å ha en tydelig ambisjon som støtter opp under utviklingstrekkene i helsetjenesten samt øvrige nasjonale strategier og handlingsplaner. Det er helt avgjørende for å sikre en helsetjeneste i verdenstoppen og for å bygge en solid helsenæring.

Les også hva LMI skriver om saken her: https://www.lmi.no/2023/04/28/arets-wait-tall-om-legemiddeltilgang-viser-fortsatt-nedgang-i-norge-2/

Les også: https://www.lmi.no/2023/04/28/industriinitiativ-gir-nytt-kunnskapsgrunnlag-om-arsaker-til-forsinkelser/

Les mer om Janssen Norges standpunkt under «VI MENER» her: https://www.janssen.com/norway/vi-mener

Relevant

 
 
 

Kontakt oss

Om du ønsker å komme i kontakt med oss om produktspesifikk informasjon, ønsker å rapportere bivirkninger, eller har andre henvendelser - ta kontakt her.

 
 

Samarbeidspartnerne våre

Vi i Janssen Norge samarbeider med en rekke aktører i helsevesenet og i norske organisasjoner.

 
 

Tilgang til ny behandling

Pasienter, helsepersonell, myndigheter, innkjøpsorganer og legemiddelindustrien har et felles ønske om at norske pasienter skal få raskest mulig tilgang til innovativ behandling.