Skip to main content

Search

OM OS

Vil du jobbe hos Janssen Nordic?

Menneskene som arbeider hos Janssen Nordic er alle en viktig del av et av verdens ledende forskningsbaserte farmasøytiske selskaper. Vi er levende opptatt av å forbedre helsevesenet og sørge for økt livskvalitet for mennesker i hele verden.

Du finner informasjon om ledige stillinger her.

En helt unik nordisk tilnærming:

Vi har et godt nettverk med mer enn 280 kolleger innenfor Janssen Nordic-organisasjonen i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. Vi samarbeider svært godt både i lokale team og på tvers av landegrensene – enten gjennom direkte kontakt eller ved bruk av det aller siste innen digital teknologi.

Samtidig samarbeider vi i et globalt nettverk som teller mer enn 40 000 Janssen-kolleger.
Vi bidrar til utfordrende prosjekter i en prestasjonsbasert kultur som bygger på samarbeid. Vi gleder oss stort over å samarbeide med og lære fra noen av verdens aller beste vitenskapsfolk og forretningsledere, slik at vi kan forbedre livene til pasienter og deres familier over hele verden.

En samarbeidskultur

Hos oss trenger du ikke følge standardiserte og fastsatte karrierespor. I stedet oppfordrer vi våre ansatte til å utvikle og lykkes med en personlig utviklingsplan – en plan der de individuelle målene kombineres med selskapets overordnede mål.

Å gå nye veier og bygge opp bred profesjonell erfaring er selve grunnmuren i Janssen Nordic-kulturen. Den enkeltes drivkraft og vårt felles ønske om å utforske nye områder er med å bidra til suksess.

Kontinuerlig utvikling av ansatte er en vesentlig faktor for å oppnå forretningsmålene våre. Vi tilbyr lederutviklingsprogrammer for nye ledere, i tillegg til profesjonell utvikling for individer og team. De ansatte oppfordres til å lage en individuell plan sammen med sine nærmeste overordnede for å sikre at de følger opp målsetningene sine, samtidig som organisasjonens behov blir ivaretatt.

Hvorfor vi elsker å arbeide her

Det er mange grunner til å elske jobben din. Det å ha en sunn balanse mellom jobb og fritid er noe de aller fleste verdsetter.

Kulturen i Janssen Nordic preges av åpenhet og samarbeid i en felles streben etter å nå våre forretningsmål. Det gir en ekstra trygghet og tillit som er unikt for vårt arbeidsmiljø. De ansatte i vårt selskap arbeider innen finans, generell administrasjon, generell ledelse, compliance og personvern relatert til helsetjenester, HR, informasjonsteknologi, jus, markedstilgang/helseøkonomi, markedsføring, samfunnskontakt, kvalitetssikring, tilsyn, forskning og utvikling samt salg og strategisk planlegging.

Om man nylig er uteksaminert eller er en erfaren leder, har man mange muligheter til å utvikle seg profesjonelt og som ledere, til å kunne ta fleksible karrierevalg og få erfaring ved å jobbe i internasjonale team. Våre medarbeidere er stolte av å være del i et globalt nettverk av kolleger, som berører livene til mer enn en milliard mennesker over hele verden hver eneste dag.

Bli en del av vårt team

Bli med i teamene våre, få kontakt med verden og gjør en forskjell i livene til milliarder av mennesker sammen med oss hver dag.

Vi forstår hva slags innvirkning en mangfoldig arbeidsstyrke kan ha når det gjelder å skape en samarbeidskultur og legge til rette for slagkraftig innovasjon. Hos Janssen Nordic, feirer vi de store forskjellene i alder, etnisitet, kjønn, nasjonalitet, legning, fysisk evne, tenkemåte og bakgrunn. Vi arbeider i et miljø som er preget av godt samarbeid og gjensidig støtte der hver enkelt person kan være seg selv i jobbsituasjonen.

Uavhengig av hva slags rolle vi har, drives vi alle av vissheten om at arbeidet vårt bidrar til bedre livskvalitet for pasienter og deres familier. For de ansatte hos Janssen Nordic er dette den mest tilfredsstillende delen av jobben.