Skip to main content

Search

immunologi

Sykdomsområder

Sykdomsområder

Janssens arbeid innen immunologi

Immunologi er læren om immunitet, det vil si om hvorfor og hvordan vi blir immune og unngår å få bestemte sykdommer. Immunologien dreier seg også om hvordan immunsystemet kan reagere mot deler av kroppen selv, i stedet for mot fremmede mikroorganismer (autoimmunitet)1.

Autoimmune sykdommer er sykdommer som skyldes eller er preget av pasientens eget immunsystem . Fellesnevneren for en autoimmun sykdom er at immunforsvaret produserer inflammatoriske molekyler som angriper kroppens eget vev. Sykdommene kan ha store variasjoner. Det gjør at det kan være komplekst å finne et behandlingsalternativ som fungerer for alle.

Hos Janssen jobber vi for å forstå hva som trigger de inflammatoriske og autoimmune prosessene, for å øke kunnskap og utvikle innovative legemidler og fremtidige behandlingsalternativer som fungerer for hver enkelt pasient.

Crohns sykdom

Morbus Crohn eller Crohns sykdom er en kronisk tarmsykdom som kan gi alvorlige komplikasjoner. De vanligste symptomene er diare og magesmerter. Legemidler kan holde symptomene i sjakk, men noen trenger også kirurgisk behandling .

 

Psoriasis

Psoriasis er en kronisk hudsykdom som kan gi røde og flassende utslett over store deler av kroppen. Årsaken til psoriasis er ukjent, men kan skyldes arvelig faktorer i familien. Psoriasis er ikke smittsomt. Det finnes god behandling som kan lindre og holde sykdommen i sjakk .

 

Psoriasisartritt

Psoriasisartritt (PsA) er en revmatisk betennelsessykdom som består av hudsykdommen psoriasis og artritt. Med artritt menes betennelse i ett eller flere ledd som karakteriseres av hevelse, smerte og nedsatt funksjon. Hos de aller fleste kommer hudsykdommen før leddplagene.

Kilde:
1. Miettinen. A & Viander. M Autoantikroppar vid diagnostik av systematiska autoimmuna sjukdomar 2015:175(2)