Skip to main content

Search

nevrovitenskap

Sykdomsområder

Sykdomsområder

Janssens arbeid innen nevrovitenskap

Psykisk sykdom er i dag et økende problem i samfunnet. En pasient som rammes av psykisk sykdom, har ofte en lav livskvalitet på grunn av manglende behandlingsalternativer.

Vårt arbeid innen nevrovitenskap startet allerede i 1958, da Dr. Paul Janssen, selskapets grunnlegger, oppdaget og utviklet et psykiatrisk legemiddel som utfordret den daværende standarden innen behandling.

Vi i Janssen viderefører dette arbeidet for å finne nye behandlinger som kan forbedre livene til de som rammes av sykdom.

Depresjon

Depresjon er en psykisk lidelse som påvirker humøret, følelsene og atferden til den som rammes. En klinisk depresjon påvirker hverdagen din over uker eller måneder. Depresjon behandles vanligvis med samtaleterapi og/eller legemidler .

Kilder:
1. WHO Depression Prevalence of Mental Health Disorders (http://www.euro.who.int/en/health-topics/noncommunicable-diseases/mental...)
2. WHO Fact Sheet Schizophrenia (http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0017/348011/Fact-sheet-SD...)
3. WHO -Model List of essential medicines, EML - 20th edition (March 2017, amended August 2017), link:http://www.who.int/medicines/publications/essentialmedicines/en/