Skip to main content

HĽADAŤ

Odborníci v zdravotníctve

Odborníci v zdravotníctve
Odborníci v oblasti zdravotnej starostlivosti a vedecká komunita

Naše lieky ponúkame lekárom a ostatným odborníkom v oblasti zdravotnej starostlivosti v Európe, na Strednom východe a v Afrike.

Naši partneri: lekári, farmaceuti a zdravotné sestry

Keď sa už nový liek dostane na trh, väčšina našej komunikácie je nasmerovaná na lekárov, farmaceutov a zdravotné sestry. Snažíme sa zlepšovať starostlivosť o pacienta tým, že poskytujeme odborníkom v oblasti zdravotnej starostlivosti presné a spoľahlivé informácie, aby mohli poskytovať najaktuálnejšie komplexné a detailné odporúčania v najlepšom záujme svojich pacientov.

Naše iniciatívy zamerané na medicínske vzdelávanie zahŕňajú:

  • Návštevy našich medicínskych zástupcov u odborníkov v oblasti zdravotnej starostlivosti
  • Lekárske kongresy, semináre a kurzy
  • Články v medicínskych a vedeckých časopisoch
  • Vzdelávacie a školiace informácie v tlači alebo na internete
 
Modernizácia vedy v prospech pacientov

Aktívne vyvíjame liečebné postupy pre pacientov v piatich významných terapeutických oblastiach zdravotnej starostlivosti:

Vďaka rozsiahlemu lekárskemu výskumu môžu riešiť niektoré z najzávažnejších stavov a ochorení.

Prečítajte si viac o našich riešeniach a inovatívnych liečbach.

Spolupracujeme s členmi vedeckej komunity

Každý deň úzko spolupracujeme na vývoji a uvádzaní nových liekov na trh s vedcami, expertmi na technológie a ostatnými odborníkmi z globálnych akademických a obchodných komunít.

Neustále hľadáme inovatívne možnosti a spájame komplementárne zručnosti.

Zistite viac o našich partnerstvách.

Vedeli ste že?

Janssen prevádzkuje portál pre odborníkov v zdravotníctve, kde nájdete všetko o našich produktoch a medicínskych službách:

Transparentná spolupráca

Od 1. 1. 2016 vstúpila do platnosti novela zákona 362/2011 o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá ukladá farmaceutickým spoločnostiam viaceré oznamovacie povinnosti. Okrem iného predkladať Národnému centru zdravotníckych informácií (NCZI) správu o výdavkoch na peňažné a nepeňažné plnenia poskytnuté priamo alebo nepriamo zdravotníckemu pracovníkovi alebo poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti.

Zistiť viac o Transparentnej spolupráci

Spolupráca

Vedecké poznatky narastajú geometrickým radom.

Príležitosti pre ďalší rozvoj sú oveľa väčšie, ak sa vydáme cestou spoločného úsilia a využijeme tie najlepšie vstupy, či už prichádzajú od pacientov, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, vlády, regulátorov alebo platcov: oni nám pomôžu zamerať sa na najurgentnejšie potreby.

Naši vedci a medicínski experti čím ďalej, tým viac kooperujú s externými špecialistami z mnohých iných sektorov v spoločnosti, ako je akademická obec, biotechnologické spoločnosti, technologické spoločnosti a univerzitné nemocnice.