Skip to main content

Search

Janssens arbeid innenfor onkologi

Sykdomsområder

Sykdomsområder

Janssens arbeid innen kreft

Et kreftbudskap forandrer livet både for den som er syk, og for de pårørende. For mange blir hverdagen preget av uro og redsel. Andelen som får en kreftdiagnose, blir større og større i flere deler av verden. Men det er også viktig å påpeke at mulighetene til å overleve kreft øker. 

Janssen har en visjon om å forvandle kreft til en sykdom som kan kureres eller forhindres. Målet er å finne behandlingsformer som både forlenger og forbedrer pasientens liv. På lengre sikt håper vi å kunne forhindre kreft allerede før sykdommen oppstår.
 

Kronisk lymfatisk leukemi - blodkreft

Kronisk lymfatisk leukemi, KLL, er den vanligste av blodkreftsykdommene og årlig oppstår rundt 250-300 nye tilfeller i Norge. Sykdommen opptrer vanligvis hos eldre mennesker, og som oftest er KLL en relativt saktevoksende sykdom. I de fleste tilfellene finnes ingen klar årsak til hvorfor sykdommen oppstår.

 

Lungekreft

Lungekreft er en av de vanligste kreftformene i Norge med rundt 3500 nye lungekrefttilfeller hvert år. Ondartede svulster som stammer fra cellene i lungevevet, betegnes som lungekreft.

 

Myelomatose - benmargskreft

Hvert år diagnostiseres ca. 500 personer i Norge med myelomatose, også kjent som benmargskreft. Det lever ca. 3000 personer med myelomatose i Norge i dag, sykdommen er noe vanligere hos menn enn kvinner. Median alder ved diagnose er ca. 70 år.1 Sykdommens natur variere fra person til person, og det samme gjør behandlingen for å kunne være til den enkeltes beste.

 

Prostatakreft

Prostatakreft er en tilstand der prostataceller begynner å dele seg unormalt og utvikle kreft. Prostatakreft er den vanligste kreftformen blant menn i Norge og rammer årlig omkring 5000 menn.