Skip to main content

Search

Medicinsk forskning

Forskning och utveckling
Ibland kan en enskild händelse påverka och förändra en människas liv. För Paul Janssen hände det när hans fyraåriga syster dog i tuberkulos. Sorgen över systern blev drivkraften som gjorde att han senare i livet valde att satsa på en karriär inom medicin. 1953 grundade han Janssen som i dag är ett av världens ledande forskande läkemedelsföretag.

Dr Paul Janssen var en mycket innovativ och inspirerande forskare. Tack vare hans arbete kunde flera medicinska genombrott göras inom olika sjukdomsområden, inklusive smärtbehandling, psykiatri, infektionssjukdomar, mykologi och gastroenterologi. Flera av hans läkemedel finns med på WHO:s lista över basläkemedel och har beviljats mer än hundra medicinska patent.

Sedan 1959 är Janssen en del av Johnson och Johnson-koncernen. Att ingå i en stor koncern ger oss förutsättningen att ta oss an de mest angelägna hälsoutmaningarna som världen står inför i dag. Vi bedriver forskning inom sex fokusområden: hjärt-kärlsjukdomar och ämnesomsättning, immunologi, infektionssjukdomar och vaccin, neurovetenskap, onkologi och pulmonell hypertension.

 
 
 

I en föränderlig värld med snabb teknologisk utveckling som ställer höga krav både på företag, beslutsfattare och människan är det viktigt att vi fortsätter driva ny forskning med stort engagemang och beslutsamhet.

Dr Paul Janssens brinnande intresse för vetenskap och innovationer lever fortfarande kvar inom företaget. Vi fortsätter att bygga vidare på hans arv och anta utmaningen att varje dag sträva efter en friskare och sundare framtid för människan.

"There is so much more to be done - patients are waiting"
- Dr Paul Janssen