Skip to main content

Search

Myelom

Senaste nytt inom multipelt myelom; En Läkare berättar

I den här videon berättar läkaren och forskaren Tobias Slørdahl om sjukdomen multipelt myelom, även känd som benmärgscancer. Han diskuterar olika typer av behandlingar som vanligtvis kan erbjudas till en patient; och kort om hur de fungerar. 

 
 
Kapitel

Vad är myelom?

Hur ställer man diagnosen?

Hur behandlas myelom?

Flera behandlingsmöjligheter

Vilka framtidsutsikter har man som patient?

Senaste forskningen om myelom

 

Arbetar du inom hälso- och sjukvården? Besök Janssen Medical Cloud

Vad är Myelom?

Myelom är en cancersjukdom som uppstår i benmärgen där blodet bildas. Orsakerna till myelom är inte klarlagda. Fler män än kvinnor drabbas och risken ökar med åldern. I dag lever cirka 9 000 personer i Norden med sjukdomen.1

Myleom utgår från en typ av vita blodkroppar, så kallade plasmaceller. Plasmacellen är en del av immunsystemet vars normala funktion är att tillverka antikroppar. När sjukdomen uppstår har det skett en tumöromvandling av en plasmacell som förökar sig i benmärgen.

Diagnos
Sjukdomen utvecklas ofta under lång tid och upptäcks inte sällan när en patient utreds för något annat, till exempel trötthet, blödningsbenägenhet och ökad risk för infektioner. Senare under förloppet är det vanligt med smärtor i skelettet.

För att ställa diagnos tas ofta blodprov, benmärgsprov och urinprov, samt röntgen för att undersöka skelettet. Myelom är en kronisk sjukdom, men de flesta som drabbas blir bättre med behandling och kan leva ett gott liv.

 
 
Lär dig mer om multipelt myelom

MM-INFO.SE är en hemsida som riktar sig främst till dig som fått diagnosen multipelt myelom. Här får du information som kan hjälpa dig förstå vad diagnosen innebär och vilka olika behandlingsalternativ som finns. Träning & hälsa, stress & oro och resa med cancer är några av de ämnen som berörs.

 
Behandling

Prognosen för personer som drabbas av myelom har förbättrats väsentligt under det senaste decenniet tack vare nya behandlingsmetoder. Exempel på behandlingsmetoder är benmärgstransplantation samt olika kombinationer av kemoterapi och immunterapi.

 

Länkar till ytterligare information: