Skip to main content

Search

psoriasisartrit

Arbetar du inom hälso- och sjukvården? Besök Janssen Medical Cloud

Vad är psoriasisartrit?

Upp mot 30% av personer med psoriasis utvecklar även psoriasisartrit, en sjukdom som orsakar besvär i lederna. För det mesta sitter ledvärken i en enstaka led, till exempel i en tå eller ett finger som blir rött och svullet.

Att leva med psoriasisartrit

Psoriasisartrit kan ge lindriga besvär, men kan även orsaka större problem ifall flera leder i kroppen påverkas vilket kan leda till funktionsnedsättningar och stor påverkan på livskvaliteten.

Tidig diagnos och behandling är avgörande för att bromsa sjukdomsförloppet vid psoriasisartrit. Oftast drabbas knä, fotleder, leder i händer och fötter och leder i nedre delen av ryggen. Det kan också förekomma att benhinnor, senor och ögon blir inflammerade.

 
Behandling

Psoriasisartrit är en autoimmun sjukdom, vilket innebär att immunförsvaret blir överaktivt och börjar producera inflammatoriska molekyler riktade mot kroppens egna friska vävnad. Sjukdomen behandlas i lindriga fall med smärtstillande inflammationsdämpande läkemedel och vid måttlig till svår sjukdom med immunmodulerande eller biologiska läkemedel.